OCN – Остеокалцин

Резюме за Остеокалцин (OCN)

Алтернативни наименования на теста: Остеокалцин / Osteocalcin (OCN)
Апарат: IMMULITE® 2000
Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay)
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: 0 – 22
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства.
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

Какво представлява Остеокалцин (OCN)

Остеокалцинът е Витамин K зависим протеин, един от най-разпространените неколагенови протеини на костното вещество, съставляващ около 3% от белтъчното вещество в костите. Синтезира се от остеобластите – клетките, които синтезират компонентите на костното вещество.

Костната тъкан се поддържа в организма посредством непрекъснат процес на формиране и разграждане. Функцията на остеокалцинът е да свързва калций и хидроксиапатит, т.е. минерализацията на костите.

Нивата на остеокалцинът директно се повлияват от хормоните, регулиращи нивото на калция и минерализацията на костите (Парартхормон, Калцитонин, Активната форма на витамин D (1,25-(ОН)2-D3)).

След синтезата му, основната част от остеокалцина се задържа в костите, а малка част попада в кръвта, където нивото му може да бъде измерено, тъй като то пропорционално отразява нивото в костите.

Показания за изследване Остеокалцин (OCN)

Остеокалцинът се определя основно като прогностичен маркер за прогресия на заболяванията на костите.

Остеокалцинът се използва за проследяване на ефекта от антирезорбтивната терапия при пациенти с остеопороза или хиперкалциемия. В този случай се препоръчва изследване на остеокалцин както следва:

 • Преди началото на лечението – като база за сравнение;
 • На трети месец от началото на лечението – очаква се спадане на нивото на остеокалцин с 20-40% спрямо базовото като индикатор за успех на терапията;
 • Проследяване на всеки 6-12 месеца.

Как да се подготвя за изследването Остеокалцин (OCN)

За изследване на Остеокалцин се взима венозна кръв, от която се отделя кръвен серум. Необходимо е преди изследването пациентът да се въздържа от прием на лекарства и храна.

Кръв се дава в сутрешните часове.

Как да интерпретирам резултата за Остеокалцин (OCN)

По-високи стойностите на остеокалцин се наблюдават физиологично в детска възраст във връзка с растежа.

От клинично значение са основно високите нива на Остеокалцин.

 • Повишени нива на остеокалцин се наблюдават при състояния, протичащи със ускорен костен метаболизъм или при смущения на процеса на минерализация на костите:
 • Постменопаузална остеопороза;
 • Остеомалация;
 • Болест на Paget;
 • Хипертиреоидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза);
 • Първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм (повишена функция на паращитовидните жлези);
 • Акромегалия – заболяване, дължащо се на свръхпродукция на растежен хормон;
 • Бъбречна остеодистрофия;
 • При костни фрактури.
 • Понижени нива се наблюдават при:
 • Хипопаратиреоидизъм (понижена функция на паращитовидните жлези);
 • Дефицит на растежен хормон;
 • При продължителна терапия с кортикостероиди или калцитонин.

Интерференции

Приемът на хранителни добавки и лекарства съдържащи калций може да повлияе на резултата за Остеокалцин.

Някои автоантитела интерферират с имунологичните методи и водят до необясними резултати.

Кръвният серум е неподходящ за изследване на Остеокалцин в случай на тежка хемолиза, липемия или хипербилирубинемия. В такъв случай най-добре е да се вземе материал повторно.

Skip to content