Определяне на имуноглобулиновата характеристика на антителата чрез директен диференцирам тест на Coombs *, Determination of immunoglobulin characterization of the antibodies by direct discriminating test of Coombs *

Skip to content