Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда

Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда

Диагностика на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum: вкл идентификация, количествено изследване и определяне на антибактериалната чувствителност/резистентност

Skip to content