Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда

Диагностика на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum: вкл идентификация, количествено изследване и определяне на антибактериалната чувствителност/резистентност

A-Z Listing

Skip to content