Метанефрин и норметанефрин в плазма

Резюме за метанефрин и норметанефрин в плазма

Алтернативни наименования на теста Metanephrine, Normetanephrine (plasma)
Метод LCMS
Мерна единица ng/L
Референтна стойност Метанефрин: < 102 ng/L;

Норметанефрин: референтните стойности зависят от възрастта на пациента

Необходим материал Кръвна плазма
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Изброени са по-долу
Интерференции Изброени са по-долу
Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден  материал за изследване

 

Какво представляват метанефрин и норметанефрин?

Адреналин (епинефрин), норадреналин (норепинефрин) и допамин са катехоламини, които се синтезират от хромафинните клетки на надбъбречната медула от аминокиселината тирозин. Играят роля в невространсмисията и се използват във фармакологията. Катехоламините се разграждат от два ензима – МАО и КОМТ. От адреналин и норадреналин се получават междинни продукти – метанефрини (метанефрин и норметанефрин), които от своя страна се разграждат до ванилбадемова киселина, глюкурониди и сулфати. Допаминът се разгражда до хомованилова киселина.

 

Показания за провеждане на изследването:

Изследването се провежда при съмнение за феохромоцитом. Туморът може да се представи с богата клинична картина и неслучайно е познат като „велик имитатор“. Признаците, които насочват към тази диагноза са високо кръвно налягане (артериална хипертония), което не се повлиява от стандартното лечение, както и появата на кризи, придружени от главоболие, потене, сърцебиене. Симптоми между кризите: потливост, студенина на крайниците, запек, ритъмни нарушения, ортостатична хипотония, отслабване на тегло и др. По-голяма диагностична стойност имат измерването на метанефрин и норметанефрин в 24-часова урина или измерване на техните плазмени нива в сравнение с катехоламините.

 

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взима сутрин след 12-часова хранителна пауза без прием на кафе, алкохол и тютюнопушене след 30-минутен покой. Необходимо е 5 дни преди провеждане на теста да бъде спрян приемът на ацетатаминофен.

Медикаменти, които водят до умерено или значително покачване на плазмени/уринни нива на метанефрините: трициклични антидепресанти (Амитриптилин, Имипрамин, Нортриптилин); неселективни алфа-блокери (Феноксибензамин); симпатикомиметици (Псевдоефедрин, амфетамини); моноаминооксидазни инхибитори (Фенелзин и др.).

Медикаменти, които водят до леко покачване на плазмени/уринни нива на метанефрините: бета-блокери (Атенолол, Метопролол, Пропранолол, Лабетолол).

 

Интерпретация на резултатите:

Леко до умерено повишени нива на норметанефрин и/или метанефрин насочват за възможен тумор, като трябва да се емилиминират медикаменти или други вероятни причини за фалшиво положителен резултат. При значително повишени нива на единия или двата показателя има висока вероятност за наличие на тумор. При провеждане на терапия на вече диагностициран тумор повишените стойности са индикация за неефективност на лечението.

 

 

Skip to content