Маймунска шарка

В периода от 13 до 23 май редица страни от Европа регистрират още случаи на маймунска шарка, сред които Португалия, Испания, Белгия, Германия, Франция, Италия, Швеция, Холандия, Австрия.

Симптомите на заболяването се описват като леки, но вирусът на маймунската шарка може да доведе до сериозни усложнения при определени групи от хора (малки деца, бременни, имунокомпрометирани). Заболяването се разпространява с близък контакт.

Препоръките на СЗО и Европейския център за контрол и превенция на заболяванията включват изграждане на механизми за бързо идентифициране на предполагаемите случаи и проследяване на техните контакти, имплементиране на диагностични подходи, позволяващи специфична детекция на Orthopoxvirus и най-вече Monkeypox virus.

На 23 май СЗО публикува насоки за тестване и доказване на Monkeypox virus при лица, суспектни за носителство на инфекцията. Потвърждаването на предполагаемите случаи на маймунска шарка следва да бъде извършвано чрез PCR тест – самостоятелно или в комбинация със секвениране. Подходящи проби за анализ са материали от кожни лезии, включително натривки от основата на кожните лезии, ексудат и лезионни крусти. Допуска се изследването и на орофарингеален секрет в комбинация с материали от кожни лезии или самостоятелно, като самостоятелното му изследване следва да бъде интерпретирано с особено внимание, поради предполагаемо по-ниската чувствителност на детекция в този тип материал.

Skip to content