Левкоцити (WBC)

ЛЕВКОЦИТИ (WBC)

Какво представлява този тест и кога се провежда?

Белите кръвни клетки (WBCs) – левкоцити, са клетки на имунната система, които защитават организма от инфекциозни и други външни антигени, както и срещу променени собствени такива. Името на левкоцитите произхожда от гръцкото „левкос“ – бял. Тези клетки съставляват около 1% от общия обем на кръв в здрав възрастен и са значително по-малобройни от червените кръвни клетки (еритроцитите).
Всички бели кръвни клетки имат ядро, което ги отличава от червените кръвни клетки и тромбоцитите. Образуват се от мултипотентни клетки в костния мозък – хемопоетични стволови клетки.
Познати са пет основни вида бели кръвни клетки: неутрофили, еозинофили, базофили, лимфоцити и моноцити. Те се отличават по своите основни структурни елементи (ядро, цитоплазма, включвания в цитоплазмата) и функционални характеристики. Намалението или увеличението на левкоцитният брой е важен показател за здравословното състояние на човека.

Кога се изследва броят на левкоцитите?

– профилактично (задължителна профилактика в детска възраст);
– диагностика и терапия на възпалителен процес;
– алергии, левкемия, имунни нарушения и други;
– проследяване на отговора на организма към различни диагностични и терапевтични процедури;
– проследяване функцията на костния мозък при кръвни заболявания;
– при химиотерапия и лъчетерапия;
– след тежки стресови ситуации;
– преди и след оперативни интервенции, и много други.

Какъв биологичен материал е необходим за пробата?
– капилярна или венозна кръв с антикоагулант калиева сол на ЕДТА (епруветка с лилава капачка).

Фактори и заболявания, които променят левкоцитния брой:

Увеличаване на броя на левкоцитите в кръвта се нарича левкоцитоза. Левкоцитозата е често срещано състояние при инфекциозни процеси, но увеличението на левкоцитния брой може да се установи и без развитие на болестен процес: при физическо и психическо натоварване, след хранене, след физиотерапевтични процедури и други манипулации. Физиологично броят на левкоцитите е повишен при новородените, но започва да намалява още в първите дни след раждането. Левкоцитозата може да бъде лека, умерена и силна, а в зависимост от вида на левкоцитите, които се повишават: неутрофилия, лимфоцитоза, еозинифилия, моноцитоза и базоцитоза.
Намаляване на броя на левкоцитите в кръвта се налича левкопения. Тя се наблюдава най-често при химиотерапия, радиотерапия, миелофиброза, апластична анемия, СПИН и други.
Трябва да се има предвид, че при различни заболявания, броят на белите кръвни клетки може да е нормален, но те да не функционират нормално.

Подготовка на пациента за изследване
Преди изследването пациентът е на обичайния за него хранителен режим и физическа активност. Тестовете се провеждат след задължителна 12 часова гладна пауза.
При спешни състояния броят на левкоцитите може да се изследва по всяко време, но интерпретацията се съобразява с условията.

Skip to content