Лаборатория Рамус е с отлична оценка за всички тестове

Лаборатория Рамус е участник в английската система за външна оценка на качеството QCMD. Това е сертификат за успешно участие с отлична оценка за всички тестове: COVID-SAMPLING

Skip to content