Кортизол в урина

Резюме за кортизол в урина

Алтернативни наименования на теста Cortisol (urine)
Метод CMIA
Апарат Alinity
Мерна единица µg/24h
Референтна стойност Кортизол в 24-часова урина: 4.3-176 µg/24h
Необходим биологичен материал 24-часова урина
Условия за пробовземане Описани са по-долу
Ограничения Приемът на големи количества течности, полиурия, креатининов клирънс <60 ml/min
Интерференции Карбамазепин, дигоксин, фенофибрат
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява кортизолът?

Кортизолът е глюкокортикоид, който се секретира от кората на надбъбречните жлези под влияние на адренокортикотропния хормон, отделен от хипофизата. От своя страна секрецията на АКТХ се стимулира от хипоталамуса чрез кортикотропин рилизинг хормон. Кортизолът е стероиден хормон (,,хормон на стреса‘‘),  който участва в отговора на организма към стрес, регулиране на метаболизма на глюкозата, липидите и протеините, в цикъла бодърстване-сън, поддържането на кръвното налягане, подобрява диурезата, потиска възпалителните процеси. Има денонощен ритъм на секреция с най-високи стойности сутрин.

 

Показания за провеждане на изследването:

Изследването се провежда най-често при съмнение за синдром на Кушинг. Характеризира се с признаци като ,,лунообразно лице‘‘, затлъстяване, хирзутизъм при жени, адинамия, повишено артериално налягане, психични разстройства и др.

 

Подготовка за изследването:

Необходимо е събиране на 24-часова урина /диуреза/. Пациентът изхвърля първата сутрешна урина, след което всяко следващо уриниране се събира в съд за период от 24 часа. На следващата сутрин първата урина също трябва да се добави към общото количество. Препоръчително е урината да бъде съхранявана в хладилник. Измерва се общото ѝ количество, записва се и се съобщава в милилитри в лабораторията. Занася се контейнер с около 10-15 мл от общото количество урина.

Приемът на големи количества течности, както и полиурията могат да доведат до фалшиво повишени стойности на уринния кортизол, докато намаляване на креатининовия клирънс <60 ml/min – до фалшиво понижени стойности на хормона.

 

Интерпретация на резултатите:

  • Повишени нива на кортизол (хиперкортицизъм) се наблюдават при синдром на Кушинг. В този случай нивата на уринния кортизол са над 3 или повече пъти над референтната граница.
  • При субклиничен хиперкортицизъм стойностите могат да са в референтни граници или в супранормални нива.
Skip to content