Копептин

Резюме за  Копептин

Алтернативни наименования на теста Copeptin
Метод TRACE
Мерна единица pmol/L
Референтна стойност Референтната стойност зависи от серумния осмоларитет
Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

Какво представлява копептинът?

Копептинът представлява С-терминален фрагмент от молекулата на пре-провазопресина. Секретира се в еквимоларни количества заедно с вазопресина от неврохипофизата (задна хипофиза). Копептинът отразява нивото на вазопресин в циркулацията.

 

Показания за провеждане на изследването:

Изследването на копептин се използва в диференциалната диагноза на полидипсо-полуричните синдроми. Нивата му се измерват при съмнение за наличие на безвкусен диабет. Той бива хипоталамичен, нефрогенен и дипсогенен. Характеризира се с полиурия и продукция на силно разредена урина, както и полидипсия (повишена жажда). Измерването на показателя играе роля и като прогностичен и диагностичен маркер при състояния като: сепсис, сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна пулмонарна недостатъчност, миокарден инфаркт.

 

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взема сутрин на гладно без прием на медикаменти.

 

Интерпретация на резултатите:

Повишени стойности се наблюдават при пациенти с нефрогенен безвкусен диабет, докато пониженото базално ниво е характерно за централния безвкусен диабет.

 

Skip to content