Комбиниран тест за наркотици в урина – трайност на анализираните параметри

Комбиниран тест за наркотици в урина – трайност на анализираните параметри

Тестът представлява имунохроматографска карта за качествен анализ на психотропни вещества и техни основни метаболити в урина.

С този тест се определят следните вещества:

Параметър

Психотропна субстанция / метаболит

Граница на откриване

mg/ml

Позитивиране след употреба

най-рано

(минути)

най-късно

(дни)

Амфетамин

Амфетамин

10000

20-90

3-5

Бензодиазепин

Оксазепам

300

20-90

3-5

Кокаин

Бензоилекогнин

300

5-10

1-3

Метадон

Метадон

300

20-90

3-5

Хероин/ Морфин

Морфин

300

30-600

2-5

Марихуана (ТНС)

11-nor-9-THC-9-COOH

50

30-600

3-10

Лаборатория Рамус предлага комбиниран тест за наркотици с 5, с 6 или с 10 параметъра (при предварителна заявка).

Материал за изследване: средна порция урина, взета в сух и чист съд.
Пробите могат да се съхраняват на 2-8 градуса до 2 дни.

Тестът е предназначен за бърз скрининг, което трябва да се има предвид при интерпретация на резултата.

Лаборатория Рамус Благодари за Вашия избор и доверие!

Skip to content