Изследване на стерилна урина

Изследване на стерилна урина

Вземане на урина за микробиологично изследване: взема се средна порция урина след тоалет (вода и сапун) в стерилен контейнер
Транспорт: до 2 часа след взимане на стайна температура; до 24 часа на 2-8°C; до 24 часа след посявка на място на транспортна хранителна среда (напр. Урикулт)

Skip to content