Еритроцити (RBC)

ЕРИТРОЦИТИ (RBC)

Какво са еритроцити?
Червените кръвни клетки (RBCs) – еритроцити, са основна част от кръвните клетки. Големината им варира от 6.2 до 8.2 µm. Те имат биконкавна форма. Основната им функция е доставяне на кислород (O2) до тъканите, чрез съдържащият се в тях хемоглобин. Еритроцитите нямат ядро, за да имат максимално пространство за хемоглобина. Всички еритроцити се образуват от мултипотентни клетки в костния мозък – хематопоетични стволови клетки. Процесът е известен като еритропоеза. Зрелите форми циркулират за около 100-120 дни (средно около 3 месеца) в кръвта. Почти половината от обемът на кръвта (40% до 45%) е за сметка на червените кръвни телца. В последната фаза на еритропоезата, еритроцитите започват да губят ядрото, митохондриите, апарат на Голджи, ДНК и други. В периферията се намират и единични клетки с остатъци от ядро, наречени ретикулоцити.

Кой регулира броя на еритроцитите в кръвта?
Образуването на еритроцити се стимулира от хормона еритропоетин. Този хормон се секретира от бъбреците и черния дроб. Секрецията на този хормон се увеличава при различни причини свързани с тъканна хипоксия (недостиг на кислород) – висока надморска височина, сърдечна недостатъчност, интоксикации.

Кога се изследва броят на еритроцитите?
При всяко изследване на пълна кръвна картина(ПКК). Заедно с хемоглобина са основни показатели в ПКК. Изследват се при: анемичен синдром от различен характер; явна или скрита кръвозагуба; инфекции и автоимунни заболявания; при тежки травми; при продължителен прием на лекарства и много други.

Промени в броя на еритроцитите:

  • Полицитемията (полиглобулия) – увеличаване броят на еритроцитите, среща сравнително рядко. Тя може да бъде истинска (първична) – при полицитемия вера или компенсаторна – при таласемия минор; вторична при тежка дехидратация;
  • Анемията – намален брой на еритроцити, се среща много по-често. Анемията може да е първична (желязо дефицитна, сърповидно-клетъчна, различни таласемии, пернициозна анемия, апластична анемия и други) и симптоматична, вторична. Броят на еритроцитите намалява при: нарушена еритропоеза в костния мозък, повишена загуба на кръв (кръвоизлив) и повишена вътресъдова хемолиза. Особено чести са симптоматичните анемии, причина за което е първичното заболяване (бъбреци, неоплазми, токсини и други).
Skip to content