Еритропоетин

Резюме за Еритропоетин

Алтернативни наименования на теста Erythropoietin, EPO
Апарат Immulite 2000
Метод CLIА
Мерна единица U/l
Референтна стойност 4,3 – 29 U/l
Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин  на гладно
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява ЕПО?

Еритропоетинът е гликопротеин, състоящ се от 165 аминокиселини, 90% от който се синтезира в бъбрецитe, а останалите 10% – в черния дроб. При новородени основната синтеза е в черния дроб. Главната му функция е да стимулира производството на предшественици на червените кръвни клетки /еритроцити/ с помощта на други фактори в костния мозък. Секрецията му се контролира от нивото на кислородната сатурация в кръвта. В условия на хипоксия еритропоетинът в плазмата се увеличава. Други функции: предизвиква вазоконстрикция, стимулира ангиогенезата и пролиферацията на гладките мускулни влакна, спомага за усвояването на желязото.

Показания за провеждане на изследването:

 • пациенти с анемичен синдром;
 • идентификация и оценка на бъбречни заболявания;
 • бъбречни тумори;
 • проследяване на лечението с рекомбинантен еритропоетин.

Подготовка за изследването:

Изследването се провежда на сутрин на гладно. Небходимо е пациентът да не е консумирал храна и напитки през последните 8 часа.

 

Интерпретация на резултатите:

 1. понижени нива на еритропоетин се установяват при:
  • пациенти с тежко бъбречно заболяване;
  • вродена липса на еритропоетин;
  • полицитемия вера /първична еритроцитоза/.
 2. повишени нива на еритропоетин се измерват при:
  • някои анемии /апластични, хемолитични, желязодефицитни/;
  • компенсаторни механизми на организма;
  • вторични полицитемии;
  • еритропоетин-секретиращи тумори.
Skip to content