Енциклопедия

ХЕМАТОЛОГИЯ

Диференциално броене или левкограмa

Диференциално броене или левкограмa Какво представлява левкограмата? Левкограмата е изследване, при което се определя броя на отделните видове левкоцити и техните процентни съотношения. Диференциалното броене може да се извърши мануално (микроскопско диференциално...

Хематокрит (HCT) и индекси

ХЕМАТОКРИТ (HCT) Какво е хематокрит? Хематокритът представлява дела/обема на червените кръвни клетки в кръвта. Той се счита за неразделна част от ПКК, заедно с концентрация на хемоглобин, броя на левкоцитите, еритроцитите и тромбоцитите. Тъй като еритроцитите пренасят...

Тромбоцити (PLT)

ТРОМБОЦИТИ (PLT) Какво са тромбоцититe? Тромбоцитите или кръвните плочици са компоненти на кръвта, чиято функция (заедно с факторите на кръвосъсирването) е да се спре кървенето при съдови наранявания. Тромбоцитите са без клетъчното ядро. Те са фрагменти от...

Хемоглобин (Hg, HGB)

ХЕМОГЛОБИН (Hg, HGB) Какво е хемоглобин? Хемоглобинът (Hb или HGB) е желязосъдържащ протеин в еритроцитите. Хемоглобинът пренася кислород от белите дробове към тъканите. Освен кислород хемоглобинът пренася и въглероден диоксид. Всички органи и тъкани имат нужда от...

Еритроцити (RBC)

ЕРИТРОЦИТИ (RBC) Какво са еритроцити? Червените кръвни клетки (RBCs) – еритроцити, са основна част от кръвните клетки. Големината им варира от 6.2 до 8.2 µm. Те имат биконкавна форма. Основната им функция е доставяне на кислород (O2) до тъканите, чрез съдържащият се в...

Левкоцити (WBC)

ЛЕВКОЦИТИ (WBC) Какво представлява този тест и кога се провежда? Белите кръвни клетки (WBCs) – левкоцити, са клетки на имунната система, които защитават организма от инфекциозни и други външни антигени, както и срещу променени собствени такива. Името на левкоцитите...

Пълна кръвна картина (ПКК), Сomplete blood count(CBC)

Пълна кръвна картина (ПКК) Кога е необходим анализ на пълна кръвна картина Изследването на ПКК включва минимум 8 показателя, но лаборатория Рамус предоставя 22 – за всеки пациент, както с талон по НЗОК, така и при заплащане на тестовете на място в приемната....

КОАГУЛАЦИЯ

Д-димер, D-dimer

D-Dimer или фибрин деградационен продукт( FDP) D-dimer е малък протеинов фрагмент, присъстващ в кръвта след разграждане на кръвен съсирек чрез фибринолиза. Нормално нивото му е много ниско, 100-200 ng/mL. Доказателство за повишена фибринолиза и увеличен D-dimer е...

Антитромбин III, Antithrombin III (AT III)

AT III или антитромбин III АТ III е малка протеинова молекула, която се синтезира от чернодробните клетки. Той е серпин или серин протеазен инхибитор, има важно значение за регулирането на нормалното съсирване на кръвта. АТ III контролира активирането на вътрешния път...

Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR)

РТ (протромбиново време) INR (международно нормализирано отношение) РТ и INR са показатели, които оценяват външния път на коагулация. В кръвосъсирването участват няколко вида протеини – коагулационни фактори. За нормално кръвосъсирване е необходимо достатъчно...

Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT)

АРТТ, активирано парциално тромбопластиново време или само парциално тромбопластиново време (РТТ) АРТТ е показател оценяващ коагулационните фактори XII, XI, IX, VIII, X, V, II (протромбин) и I (фибриноген), както и прекаликреин (РК). Използва се е за мониториране на...

Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT)

ТТ или тромбиново време или време за съсирване на тромбина (ТСТ) ТТ е фактор от кръвосъсирването. ТТ измерва времето за превръщане на фибриногена във фибрин. Той се използва за диагностициране на нарушения на кръвосъсирването и за оценка на ефективността на...

Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG)

FG или фибриноген или фактор I от коагулацията Фибриногенът е белтък разтворим в плазмата, който се синтезира от чернодробните клетки. Участва в последната фаза на кръвосъсирването, превръщайки се ензимно в неразтворим фибрин. Фибринът медиира тромбоцити, ендотелни...

БИОХИМИЯ

ХОРМОНИ И ХОРМОНСВЪРЗВАЩИ ПРОТЕИНИ

Алдостерон

Aldosterone Алтернативни наименования на теста Aldosterone Апарат Аlinity Метод ELISA Мерна единица pg/ml Референтна стойност 0 - 199 pg/ml Необходим биологичен материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Ограничения Няколко седмици преди това по...

FSH

ФСХ Алтернативни наименования на теста FSH, фоликулостимулиращ хормон Апарат Аlinity Метод CMIA Мерна единица mIU/ml Референтна стойност Жени: - фоликуларна фаза - 3.03-8.08 mIU/ml; - овулаторна фаза – 2.55-16.69 mIU/ml; - лутеална фаза – 1.38-5.47 mIU/ml; -...

Остеокалцин, Оsteocalcin

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОСТЕОКАЛЦИН Резюме за Остеокалцин (OCN) Алтернативни наименования на теста: Остеокалцин / Osteocalcin (OCN) Апарат: IMMULITE® 2000 Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay) Мерна единица: ng/ml Референтна стойност: 0 - 22 Необходим...

Калцитонин, Calcitonin

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА КАЛЦИТОНИН Резюме за Калцитонин (CAL) Алтернативни наименования на теста: Калцитонин / Calcitonin (CAL) Апарат: IMMULITE® 2000 Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay) Мерна единица: pg/ml Референтна стойност: жени 0.0 - 5.0 мъже 0.0 -...

Паратхормон (PTH), Parathyroid hormone (PTH)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ПАРАТХОРМОН Резюме за Паратхормон (PTH) Алтернативни наименования на теста: Паратхормон / Parathormon (ПТХ/PTH), Паратиреоиден хормон Апарат: Alinity i Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: pg/ml Референтна...

TAT(анти-тиреоглобулинови антитела), TAT (anti-TG, Anti-thyroglobulin antibodies)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА АНТИ-ТИРЕОГЛОБУЛИНОВИ АНТИТЕЛА Резюме за ТАТ Алтернативни наименования на теста: Анти-Тиреоглобулинови Антитела (Anti-Tg Ab) / ТАТ Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: IU/ml...

МАТ(анти-микрозомални антитела), MAT (Anti-microsomal antibodies), anti-TPO (Anti-thyroid peroxidase antibodies)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА АНТИ-МИКРОЗОМАЛНИ АНТИТЕЛА Резюме за МАТ Алтернативни наименования на теста: Анти-Микрозомални Мнтитела (МАТ) / Антитела срещу тиреоидната пероксидаза (Anti-TPO Ab) Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle...

TSH- рецепторни антитела* (TSHR-Ab), ТSHR-Ab (TSH- receptoantibodies)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА TSH-РЕЦЕПТОРНИ АНТИТЕЛА Резюме за TSH Алтернативни наименования на теста: TSH-Рецепторни Антитела / Антитела срещу TSH рецептор (Anti-TSHR/TRAb) Апарат: Cobas Метод: ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) Мерна единица: IU/l Референтна...

Тиреоглобулин (TG), Thyroglobulin (TG)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ТИРЕОГЛОБУЛИН ХОРМОН Резюме за Тиреоглобулин Алтернативни наименования на теста: Тиреоглобулин (Tg) Апарат: Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: ng/mL Референтна стойност: 3.68 - 64.15 Необходим...

TSH (Тироид-стимулиращ хормон), TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ТИРЕОТРОПЕН ХОРМОН Резюме за TSH Алтернативни наименования на теста: Тиреотропен хормон (ТТХ) / Тиреотропин / Тироид-стимулиращ хормон (TSH) Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна...

fT3 (Свободен трийодтиронин), Free Т3, (fT3)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ТРИЙОДТИРОНИН (FREE T3/fT3) Резюме за fT3 Алтернативни наименования на теста: Трийодтиронин/ Свободен Т3 (Free T3 / fT3) Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: pg/mL Референтна...

fT4 (Свободен тироксин), Free thyroxine (fT4)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ТИРОКСИН (FREE T4/fT4) Резюме за fT4 Алтернативни наименования на теста: Тироксин / Свободен Т4 (Free T4 / fT4) / Тетрайодтиронин Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: ng/dL...

МИКРОБИОЛОГИЯ

СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ВИРУСНИ МАРКЕРИ

Ротавируси и аденовируси

Ротавируси Повечето деца в Европа и други развити страни се срещат с ротавирус поне веднъж до 5 годишна възраст. Ратовирусите са широко разпространени и високо контагиозни, т.е. лесно предизвикват инфекция. Те са един от честите причинители на гастроинтестинални...

T-SPOT® COVID тест

Т-реактивни клетки за комплексна оценка на имунния отговор към SARS-CoV-2 Тестът T-SPOT® COVID е стандартизиран метод, основаващ се на ELISPOT платформа (Enzyme Link ImmunoSpot), предназначен за качествено откриване на Т-клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2 в...

QuantiFERON SARS-CoV-2

Имунният отговор, който се развива в резултат на инфекция от COVID-19 е два вида: хуморален (посредством образуването на антитела) и клетъчен (основно чрез Т-клетките). QuantiFERON SARS-CoV-2 Тестът QuantiFERON SARS-CoV-2 установява активността на клетъчния имунен...

ИМУНОЛОГИЯ

T-SPOT – имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза

T-SPOT. TB тестът е имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза. T-SPOT. TB тестът използва методологията на ензимно-свързана имуноспот (ELISPOT) за изброяване на Т-клетките, чувствителни към Mycobacterium tuberculosis (MTB), чрез улавяне на...

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Skip to content