Енциклопедия

ХЕМАТОЛОГИЯ

Диференциално броене или левкограмa

Диференциално броене или левкограмa Какво представлява левкограмата? Левкограмата е изследване, при което се определя броя на отделните видове левкоцити и техните процентни съотношения. Диференциалното броене може да се извърши мануално (микроскопско диференциално...

Хематокрит (HCT) и индекси

ХЕМАТОКРИТ (HCT) Какво е хематокрит? Хематокритът представлява дела/обема на червените кръвни клетки в кръвта. Той се счита за неразделна част от ПКК, заедно с концентрация на хемоглобин, броя на левкоцитите, еритроцитите и тромбоцитите. Тъй като еритроцитите пренасят...

Тромбоцити (PLT)

ТРОМБОЦИТИ (PLT) Какво са тромбоцититe? Тромбоцитите или кръвните плочици са компоненти на кръвта, чиято функция (заедно с факторите на кръвосъсирването) е да се спре кървенето при съдови наранявания. Тромбоцитите са без клетъчното ядро. Те са фрагменти от...

Хемоглобин (Hg, HGB)

ХЕМОГЛОБИН (Hg, HGB) Какво е хемоглобин? Хемоглобинът (Hb или HGB) е желязосъдържащ протеин в еритроцитите. Хемоглобинът пренася кислород от белите дробове към тъканите. Освен кислород хемоглобинът пренася и въглероден диоксид. Всички органи и тъкани имат нужда от...

Еритроцити (RBC)

ЕРИТРОЦИТИ (RBC) Какво са еритроцити? Червените кръвни клетки (RBCs) – еритроцити, са основна част от кръвните клетки. Големината им варира от 6.2 до 8.2 µm. Те имат биконкавна форма. Основната им функция е доставяне на кислород (O2) до тъканите, чрез съдържащият се в...

Левкоцити (WBC)

ЛЕВКОЦИТИ (WBC) Какво представлява този тест и кога се провежда? Белите кръвни клетки (WBCs) – левкоцити, са клетки на имунната система, които защитават организма от инфекциозни и други външни антигени, както и срещу променени собствени такива. Името на левкоцитите...

Пълна кръвна картина (ПКК), Сomplete blood count(CBC)

Пълна кръвна картина (ПКК) Кога е необходим анализ на пълна кръвна картина Изследването на ПКК включва минимум 8 показателя, но лаборатория Рамус предоставя 22 – за всеки пациент, както с талон по НЗОК, така и при заплащане на тестовете на място в приемната....

КОАГУЛАЦИЯ

Д-димер, D-dimer

D-Dimer или фибрин деградационен продукт( FDP) D-dimer е малък протеинов фрагмент, присъстващ в кръвта след разграждане на кръвен съсирек чрез фибринолиза. Нормално нивото му е много ниско, 100-200 ng/mL. Доказателство за повишена фибринолиза и увеличен D-dimer е...

Антитромбин III, Antithrombin III (AT III)

AT III или антитромбин III АТ III е малка протеинова молекула, която се синтезира от чернодробните клетки. Той е серпин или серин протеазен инхибитор, има важно значение за регулирането на нормалното съсирване на кръвта. АТ III контролира активирането на вътрешния път...

Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR)

РТ (протромбиново време) INR (международно нормализирано отношение) РТ и INR са показатели, които оценяват външния път на коагулация. В кръвосъсирването участват няколко вида протеини – коагулационни фактори. За нормално кръвосъсирване е необходимо достатъчно...

Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT)

АРТТ, активирано парциално тромбопластиново време или само парциално тромбопластиново време (РТТ) АРТТ е показател оценяващ коагулационните фактори XII, XI, IX, VIII, X, V, II (протромбин) и I (фибриноген), както и прекаликреин (РК). Използва се е за мониториране на...

Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT)

ТТ или тромбиново време или време за съсирване на тромбина (ТСТ) ТТ е фактор от кръвосъсирването. ТТ измерва времето за превръщане на фибриногена във фибрин. Той се използва за диагностициране на нарушения на кръвосъсирването и за оценка на ефективността на...

Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG)

FG или фибриноген или фактор I от коагулацията Фибриногенът е белтък разтворим в плазмата, който се синтезира от чернодробните клетки. Участва в последната фаза на кръвосъсирването, превръщайки се ензимно в неразтворим фибрин. Фибринът медиира тромбоцити, ендотелни...

БИОХИМИЯ

ХОРМОНИ И ХОРМОНСВЪРЗВАЩИ ПРОТЕИНИ

Калцитонин, Calcitonin

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА КАЛЦИТОНИН Резюме за Калцитонин (CAL) Алтернативни наименования на теста: Калцитонин / Calcitonin (CAL) Апарат: IMMULITE® 2000 Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay) Мерна единица: pg/ml Референтна стойност: жени 0.0 - 5.0 мъже 0.0 -...

МИКРОБИОЛОГИЯ

СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ВИРУСНИ МАРКЕРИ

ИМУНОЛОГИЯ

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ