Диагностични пакети

Възможност за профилактика, ранна диагностика и проследяване.
Възможност да ползвате цени с отстъпки до 30%.

СМДЛ Рамус с нови специални цени през януари на девет профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин, прокалцитонин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 51,50 лв. + 3,00 лв. такса

Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Прокалцитонин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв.

TSH + Витамин Д – 19,00 лв. + 0,00 лв.
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв.

Витамин Б12 + Фолиева киселина + холестерол – 22,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 42,50 + 3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-съкратен“ – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
(Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина)
Стандартна цена – 14,50 лв. + 3,00 лв. такса

eLIFT алгоритъм за оценка на чернодробна функция – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 20,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 03.01.2019 г. – 31.01.2019 г. включително.
Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Такса за вземане на биологичен материал
 • Венепункция, епруветки, обеззаразяване – 3,00 лв. при провеждане на платени тестове
 • Венепункция, епруветки, обеззаразяване – 2,00 лв. при провеждане на тестове с НМДД по НЗОК
 • Такса обеззаразяване при микробиологични тестове, паразитологични тестове, клинична патология, еднократно изследване на кръвна захар 1,00 лв.

Максималната такса, която може да платена в лаборатория или манипулационна от пациент е 3,00 лв

Пакет Цьолиакия
 • Анти тъканна трансглутаминаза IgA
 • Анти тъканна трансглутаминаза IgG
 • Антиглиадинови антитела IgA
 • Антиглиадинови антитела IgG

Цена: 100 лв

Пакет АНА-профил 18 теста
 • Anti-nRNP/Sm
 • Anti-Sm
 • Anti-RNP 70
 • Anti-RNPC
 • Anti-RNPA
 • Anti-SS-A
 • Anti-SS-B
 • Anti-Scl-70
 • Anti-PM-Scl
 • Anti-Jo-1
 • Anti-Ro52
 • Anti-CENP-B
 • Anti-PCNA
 • Anti-dsDNA
 • Anti-Nucleosomes
 • Anti-Histones
 • Anti-Ribosomal P-roteins
 • Anti-AMA M2

Цена: 90 лв

Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10)
 • Toxoplasma gondii IgG
 • Rubella virus IgG
 • CMV IgG
 • HSV Type 1 IgG
 • HSV Type 2 IgG
 • Bordetella pertusis IgG
 • Chlamidia trachomatis IgG
 • Parvovirus B19 IgG
 • Treponema pallidum IgG
 • VZV IgG

Цена: 110 лв

Пакет "FOB, transferrin, lactoferrin, calprotectin"
 • FOB
 • transferrin
 • lactoferrin
 • calprotectin

качествен тест във фецес

Цена: 30 лв

Трансмисивни инфекции
 • СПИН, HBsAg, хламидия трахоматис IgG/IgM, сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /влагалищен, уретрален или еякулат/

Цена:  47 лв

Латентни инфекции
 • Микоплазма и уреяплазма в урина/антибиограма, микоплазма пневмония IgG/IgM, хламидия трахоматис IgG/IgM, хламидия пневмония IgG/IgM, инфекциозна мононуклеоза EBV IgG/IgM, цитомегаловирус IgG/IgM

Цена:  199 лв

Профилактика на жената
 • Влагалищен секрет,хламидия-директен тест,гъбички(Candida), цитонамазка,микробиологично изследване за Трихомонас вагиналис

Цена:  39 лв

Рамус МЕГА (26 показателя)
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Холестеролов профил – общ холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, Триглицериди
 • Общ и Директен билирубин
 • Урея, Креатинин и Пикочна киселина
 • Общ белтък и албумин
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ
 • Калий, калций, Натрий, Неорганичен фосфор, Желязо

Цена: 29 лв

Издаване и презаверка на здравна книжка
 • Mикробиологично изследване на фецес;
 • Паразитологично изследване за чревни прозои и чревни хелминти.

Цена:  15 лв

Детска ясла, детска градина и тест на родител
 • ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти
 • Сифилис RPR –изследване на родител

Цена:  25 лв

Детска градина 1 (без родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти

Цена:  16 лв

Детска градина 2 (+ родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Сифилис RPR – изследване на родител

Цена:  16 лв

Детска градина 3
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес

Цена:  16 лв

Детска профилактика
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза

Цена:  14 лв

Регистриране на бременност
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Сифилис RPR
 • HBsAg
 • СПИН
 • Кръвна група и Rh

Цена: 47 лв

Регистриране на брем.,с вкл. антитела за рубеола
 • ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, кретинин, урина-общо химично изследване и седимент, общ белтък и албумин, HBsAg, СПИН, Рубеола IgG/IgM, кръвна група и Rh,сифилис-CLIA

Цена:  72 лв

Регистриране на бременност без кръвна група
 • ПКК,СУЕ,глюкоза,урея,креатинин,общ белтък,албумин,урина – общо химично изследване и седимент,сифилис-RPR,HBsAg,СПИН

Цена:  40 лв

TORCH PANEL БРЕМЕННОСТ
 • Rubeolla IgG,Toxoplasma IgG,Херпес симплекс вирус тип II IgG,Цитомегаловирус IgG

Цена:  59 лв

Проследяване на бременността
 • ПКК,СУЕ,Урина – общо химично изследване и седимент,глюкоза

Цена:  12 лв

Сключване на брак
 • СПИН, Сифилис – CLIA

Цена:  19 лв

Приемни родители
 • СПИН,Сифилис-RPR,HBsAg

Цена:  17 лв

Спорт и здраве 1
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • СРК

Цена: 4.5 лв

Спорт и здраве 2
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон

Цена: 16.9 лв

Спорт и здраве 3
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон
 • Общ билирубин
 • LH
 • Естрадиол

Цена: 33.9 лв

Спорт и здраве 4
 • ПКК – 22 показателя, СУЕ
 • Глюкоза, Урея, Креатинин
 • АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ
 • Тестостерон
 • Урина – общо химично изследване и седимент

Цена: 35 лв

Онкологични заболявания
 • ПКК, СУЕ, Глюкоза,креатинин,урея,пикочна киселина,общ белтък,албумин,общ билирубин,АСАТ,АЛАТ,ГГТ,ALP,калий,натрий,хлориди,калций,магнезий,LDH,CRP,CEA,феритин,протромбиново време и INR,apTT,фибриноген

Цена:  130 лв

Предоперативен разширен
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • ASAT
 • ALAT
 • HBsAg
 • СПИН
 • K, Na, Cl
 • Протромбиново време
 • Кръвна група и Rh

Цена:  49 лв

Предоперативен минимум – амбулаторни манипулации
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Сифилис RPR
 • Кръвна група и Rh

Цена:  28 лв

Аборт - разширен
 • ПКК,СУЕ,урина – общо химично изследване и седимент, глюкоза, урея,калий, натрий,хлориди,време кървене,протромбиново време и INR,сифилис – RPR, кръвна група и Rh

Цена:  35 лв

Аборт - съкратен
 • ПКК, Глюкоза, Сифилис, Урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  12 лв

Диагностика на черен дроб – разширен пакет
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Протромбиново време
 • Фибриноген
 • ALAT
 • GGT
 • AP
 • LDH
 • Урина – химично изследване и седимент
 • HBsAg
 • AntiHBs
 • AntiHAV
 • AntiHCV

Цена:  55 лв

Диагностика на черен дроб - скрининг
 • общ и директен билирубин, общ белтък и албумин, урина – общо химично изследване и седимент, HBsAg, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, ГГТ, LDH

Цена:  25 лв

Профилактика
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
 • Желязо

Цена:  25 лв

Диагностика на сърдечно-съдова система
 • Липиден профил – холестерол, HDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол., триглицериди
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • ASAT
 • CPK
 • LDH
 • K, Na, Cl

Цена:  30 лв

Диагностика на бъбречна функция
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Цистатин „C“

Цена:  44 лв

Хематологични тестове при инфекциозни заболявания
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Микроскопско ДКК
 • С – реактивен протеин

Цена:  15 лв

Анемия - специализиран
 • ПКК,Желязо и ЖСК,Витамин В12,Фолиева киселина,Феритин,Микроскопско броене на левкоцити,Морфология на еритроцити,Ретикулоцити

Цена:  70 лв

Хематологична патология
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
 • Желязо
 • Тотален ЖСК
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • LDH

Цена:  25 лв

Мъже - репродуктивна функция
 • Пролактин,естрадиол,FSH,прогестерон, тестостерон

Цена:  55 лв

Репродуктивна функция жени
 • LH, FSH, пролактин, естрадиол, прогестерон

Цена:  55 лв

Репродуктивна функция жени - с вкл. тестостерон
 • LH, FSH, пролактин, естрадиол, тестостерон

Цена:  55 лв

Диабет
 • Глюкоза,гликиран хемоглобин,липиден профил,микроалбумин,креатинин, урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  30 лв

Функция на щитовидна жлеза
 • fT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT
 • FT3

Цена:  49 лв

Ендокринна система 1
 • Кортизолов профил

Цена:  29 лв

Ендокринна система 2
 • FT3, TAT, MAT (тестовете, които НЗОК не заплаща)

Цена:  29 лв

Ендокринна система 3
 • Инсулинов глюкозотолерантен тест (триктатен)

Цена:  39 лв

Ендокринна система 4
 • НОМА (глюкоза, инсулин, индекс)

Цена:  16.5 лв

Антикоагулантна терапия
 • аРТТ,ПКК,Протромбиново време и INR

Цена:  10 лв

Трета възраст
 • ПКК
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди

Цена:  9 лв

Остеопороза
 • Калций и йонизиран калций,неорганичен фосфор,алакална фосфатаза, паратхормон,beta-Crosslaps,остеокалцин, Витамин Д

Цена:  59 лв

Нарушения на липидната обмяна
 • хомоцистеин, фибриноген, липиден профил, US-CRP, глюкоза, пикочна киселина

Цена:  70 лв

Кардиологични заболявания
 • ПКК,АСАТ,АЛАТ,глюкоза,калий,натрий,липиден профил,пикочна киселина, LDH, С-реактивен протеин, урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  25 лв

Наркотична зависимост
 • ПКК,комбиниран тест за наркотични вещества,АСАТ,АЛАТ,ГГТ,СПИН, HBsAg, HCV

Цена:  65 лв

Тест за алкохол и наркотици
 • Кръвен тест за алкохол, кокаин, опиати, канабис, амфетамини, фенициклидин

Цена:  45 лв

Отминали кампании
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през декември на седем профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Витамин Б12, Хомоцистеин, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса

Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса

Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Прокалцитонин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв.

Период на провеждане на кампанията: 03.12.2018 г. – 31.12.2018 г. включително.
Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през ноември на десет профилактични изследвания
Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин, прокалцитонин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 51,50 лв. + 3,00 лв. такса Пакет „Сърдено съдов риск с hs-Troponin I“ Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина, hs-Troponin I) – 20,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв. такса PSA (Простатен антиген) + общ холестерол – 8,00 лв. +0,00 лв. такса Стандартна цена – 18,50 лв. + 3,00 лв. такса TSH + Витамин Д + Калций – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв. TSH + Витамин Б12 + Общ холестерол – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв. hs-Troponin I – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 20,00 лв. + 3,00 лв. такса Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса Прокалцитонин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. Free PSA (Свободен простатноспецифичен антиген) – 9,00 лв. + 0.00 лв. такса Стандартна цена 20.00 лв. + 3,00 лв. такса Период на провеждане на кампанията: 01.11.2018 г. – 30.11.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през октомври на осем профилактични изследвания
Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса Пакет „Метаболитен синдром с включени хомицистеин и инсулин“  Хомоцистен, Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина, микроалбумин в урина – 49,00 + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 69,50 лв. + 0,00 лв. такса Простатен антиген + общ холестерол – 8,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 18,50 лв. + 3,00 лв. TSH + Витамин Д – 19,00 лв. + 0,00 лв. Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв. TSH + Витамин Б12 – 19,00 лв. + 0,00 лв. Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв. Хепатит А AST, ALT, T BILI, antiHav IgM – 17,00 + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 27.50 лв. + 3,00 лв. такса Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10) – 59,00 лв. + 0,00 лв. такса 1.Toxoplasma gondii IgG 2.Rubella virus IgG 3.CMV IgG 4.HSV Type 1 IgG 5.HSV Type 2 IgG 6.Bordetella pertusis IgG 7.Chlamidia trachomatis IgG 8.Parvovirus B19 IgG 9.Treponema pallidum IgG 10.VZV IgG Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 02.10.2018 г. – 31.10.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМДЛ РАМУС ГР. БУРГАС
TSH + fT4 – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 21,50 лв. + 3,00 лв. такса *fT4 може да се замени с fT3 по желание на клиента   Пакет „Рамус МЕГА“ (26 показателя) 14,50 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 3,00 лв. такса Период на провеждане на кампанията: 14.09.2018 г. – 21.09.2018 г., включително. Специалното предложение важи за територията на гр. Бургас. *Кампанията е удължена до 30.09.2018 г. Адресите на лабораториите и манипулационните на СМДЛ Рамус може да намерите тук.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през септември на шест профилактични изследвания
Пълна кръвна картина (ПКК) 15 или 22 показателя + Липиден профил 5 показателя – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 18,00 лв. + 3,00 лв. такса Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса Хомоцистеин, Витамин Б12, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса Хепатит А AST, ALT, T BILI, antiHav IgM – 17,00 + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 27.50 лв. + 3,00 лв. такса Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10) – 59,00 лв. + 0,00 лв. такса 1.Toxoplasma gondii IgG 2.Rubella virus IgG 3.CMV IgG 4.HSV Type 1 IgG 5.HSV Type 2 IgG 6.Bordetella pertusis IgG 7.Chlamidia trachomatis IgG 8.Parvovirus B19 IgG 9.Treponema pallidum IgG 10.VZV IgG Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса Период на провеждане на кампанията: 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през август на девет профилактични изследвания
Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса РАМУС МЕГА + TSH – 35 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. Такса РАМУС МЕГА + PSA – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 10,00 лв. +3,00 лв. такса РАМУС МЕГА + CRP – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. +10,00 лв. + 3,00 лв. такса Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса Хомоцистеин, Витамин Б12, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса UMC multiplex (U. urealyticum+U. parvum/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis) – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 60,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: цервикален секрет, влагалищен секрет, уретрален секрет, урина, еякулат, простатен секрет

 • Пробите от цервикален, влагалищен и уретрален секрет се вземат с помощта на стерилен тампон, който се поставя в течна транспортна среда. Могат да бъдат съхранявани до 48 часа при 2-8°С. Вземат се от лекар-специалист.
 • В стерилен контейнер се отделя първа струя сутрешна урина (10-20 ml). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Eякулатът се отделя в стерилен контейнер (препоръчително след 3-дневно въздържание). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Пробата от простатен секрет се отделя в стерилен контейнер. Съхранява се при (2-8°С) до 24 часа.  

HPV генотипиране   50,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена   70,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. GeneNav™ HPV Complete qPCR Kit – открива 14 високорискови HPV генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) и 2 нискорискови HPV с диференциране на високо рисковите HPV 16 и 18; Проба за изследване: цервикален секрет (жени); уретрален секрет (мъже). Вземат се от лекар-специалист. Пробата се взема със стерилен тампон и се поставя в течна транспортна среда. Съхранява се при 2-8°С до 3 дни или при -20⁰С до 6 месеца. ParodontoScreen – 55,00 лв. + 0,00 лв. такса Стадартна цена   80,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: секрет от венечен джоб. Взема се от стоматолог. Секретът се взема с помощта на стерилен хартиен щифт, който се задържа за 30 секунди във венечния джоб, след което се поставя в епруветката с транспортна среда. Пробата се съхранява и транспортира при 2–8°С за 24 часа.

 • Желателно е пациентът да не е мил зъбите си и да не е използвал дезинфекционни препарати през последните 4-5 часа преди вземането на пробата.
 • Не се взема проба от пациент, който в момента или в близките 2 седмици е приемал антибиотици.
 • Наличието на големи количества кръв или гной може да окаже негативно влияние върху изследването.

Период на провеждане на кампанията: 01.08.2018 г. – 31.08.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през юли на осем профилактични изследвания
РАМУС МЕГА + TSH – 35 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. Такса РАМУС МЕГА + PSA – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 10,00 лв. +3,00 лв. такса РАМУС МЕГА + CRP – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. +10,00 лв. + 3,00 лв. такса Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса Хомоцистеин, Витамин Б12, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса UMC multiplex (U. urealyticum+U. parvum/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis) – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 60,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: цервикален секрет, влагалищен секрет, уретрален секрет, урина, еякулат, простатен секрет

 • Пробите от цервикален, влагалищен и уретрален секрет се вземат с помощта на стерилен тампон, който се поставя в течна транспортна среда. Могат да бъдат съхранявани до 48 часа при 2-8°С. Вземат се от лекар-специалист.
 • В стерилен контейнер се отделя първа струя сутрешна урина (10-20 ml). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Eякулатът се отделя в стерилен контейнер (препоръчително след 3-дневно въздържание). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Пробата от простатен секрет се отделя в стерилен контейнер. Съхранява се при (2-8°С) до 24 часа.  

HPV генотипиране   50,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена   70,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. GeneNav™ HPV Complete qPCR Kit – открива 14 високорискови HPV генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) и 2 нискорискови HPV с диференциране на високо рисковите HPV 16 и 18; Проба за изследване: цервикален секрет (жени); уретрален секрет (мъже). Вземат се от лекар-специалист.Пробата се взема със стерилен тампон и се поставя в течна транспортна среда. Съхранява се при 2-8°С до 3 дни или при -20⁰С до 6 месеца. ParodontoScreen – 55,00 лв. + 0,00 лв. такса Стадартна цена   80,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: секрет от венечен джоб. Взема се от стоматолог. Секретът се взема с помощта на стерилен хартиен щифт, който се задържа за 30 секунди във венечния джоб, след което се поставя в епруветката с транспортна среда. Пробата се съхранява и транспортира при 2–8°С за 24 часа.

 • Желателно е пациентът да не е мил зъбите си и да не е използвал дезинфекционни препарати през последните 4-5 часа преди вземането на пробата.
 • Не се взема проба от пациент, който в момента или в близките 2 седмици е приемал антибиотици.
 • Наличието на големи количества кръв или гной може да окаже негативно влияние върху изследването.

Период на провеждане на кампанията: 04.07.2018 г. – 31.07.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ РАМУС С НОВИ СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ПРЕЗ ЮНИ НА ДЕВЕТ ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. Таска Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. Такса Пакет „Спорт и здраве“ 4 – 29,00 лв. + 0,00 лв. такса – ПКК – 22 показателя, СУЕ, Глюкоза, Урея, Креатинин АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ Тестостерон Урина – общо химично изследване и седимент Стандартна цена – 35,00 + 3,00 лв. Такса Маркери за паразитози – 49,00 лв. + 0,00 лв такса – За диагностика на алергични заболявания Морфологично изследване за чревни паразити, Ехинококоза IgG, Трихинелоза IgG, Токсопламоза IgМ Стандартна цена – 70,00 лв. + 3,00 лв такса Трансмисивни инфекции – 39,00 лв. + 0,00 лв. такса СПИН, HBsAg, хламидия трахоматис IgG/IgM, сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /влагалищен, уретрален, еякулат или урина – пакета включва анализ на един посочените материали ( влагалищен, уретрален, еякулат или урина ) Важно! За всеки следващ се доплаща 8,00 лв. Микробиологичният тест може да се замени с изследване на TSH Стандартна цена – 47,00 лв. + 3,00 лв. Такса Определяна на кръвна група и Rh-фактор – 8,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена: 12,00 лв. + 3,00 лв. такса Лаймска болест IgM + Лаймска болест IgG – 40,00 лв + 0,00 лв. Такса Стандартна цена –  50,00 лв. + 3,00 лв. такса Тест за 54 алергена – 69,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. Такса Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко (Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Пчела (Honey bee venom; i1), Оса (Common wasp venom; i3), Хлебарка (Cockroach,German; i6), Домашен прах (House dust; h1), Яйчен белтък (Egg white; f1), Жълтък (Egg yolk; f75), Мляко (Cow milk; f2), Mая (Bakers yeast; f45), Пшенично брашно (Wheat flour; f4), Pъжено брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соя (Soybean; f14), Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Ябълка (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кайсия (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Картоф (Potato; f35), Целинa (Celery; f85), Риба Треска (Codfish; f3), Морски Раци (Crab; f23), Скариди (Shrimp/ prawn; f24), Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Кипарис (Cypress; t23), Амброзия (Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6) Период на провеждане на кампанията: 01.06.2018 г. – 30.06.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през май на девет профилактични изследвания
Helicobacter  pylori IgG  антитела срещу няколко антигена – 38,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. Такса Helicobacter  pylori IgA антитела срещу няколко антигена –  38,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. Такса Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса РАМУС МЕГА + TSH – 35 лв + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. такса РАМУС МЕГА + PSA – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. такса РАМУС МЕГА + CRP – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 29,00 лв. +12,50 лв. + 3,00 лв. такса ПКК + CRP – 9,00 лв + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 15,00 лв. + 3,00 лв. такса Лаймска болест IgM + Лаймска болест IgG – 40,00 лв + 0,00 лв. Такса Стандартна цена –  50,00 лв. + 3,00 лв. такса Тест за 54 алергена – 69,00 лв. + 0,00 лв. Такса Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. Такса Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко (Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Пчела (Honey bee venom; i1), Оса (Common wasp venom; i3), Хлебарка (Cockroach,German; i6), Домашен прах (House dust; h1), Яйчен белтък (Egg white; f1), Жълтък (Egg yolk; f75), Мляко (Cow milk; f2), Mая (Bakers yeast; f45), Пшенично брашно (Wheat flour; f4), Pъжено брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соя (Soybean; f14), Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Ябълка (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кайсия (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Картоф (Potato; f35), Целинa (Celery; f85), Риба Треска (Codfish; f3), Морски Раци (Crab; f23), Скариди (Shrimp/ prawn; f24), Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Кипарис (Cypress; t23), Амброзия (Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6) Период на провеждане на кампанията: 01.05.2018 г. – 31.05.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през април на единадесет профилактични изследвания
Пакет „Функция на щитовидната жлеза“ TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ – 39,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена  49,00 лв. + 3,00 лв. такса Инсулин (Имунореактивен инсулин, IRI) + Гликиран хемоглобин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 30,00 лв. + 3,00 лв. такса Инсулинов глюкозотолерантен тест (двукратен) – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 29,00 лв. + 3,00 лв. такса Инсулинов глюкозотолерантен тест (трикратен) – 29,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 39,00 лв. + 3,00 лв. такса Helicobacter pylori IgG – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 15,00 лв. + 3,00 лв. такса Helicobacter  pylori Ag  (feces) – 29,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса Helicobacter  pylori IgG + Helicobacter  pylori Ag  (feces) – 38,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 50,00 лв. + 3,00 лв. такса Helicobacter  pylori IgG  антитела срещу няколко антигена – 38,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса Helicobacter  pylori IgA антитела срещу няколко антигена – 38,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10)  – 59,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса 1.Toxoplasma gondii IgG 2.Rubella virus IgG 3.CMV IgG 4.HSV Type 1 IgG 5.HSV Type 2 IgG 6.Bordetella pertusis IgG 7.Chlamidia trachomatis IgG 8.Parvovirus B19 IgG 9.Treponema pallidum IgG 10.VZV IgG Тест за 54 алергена – 69,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко (Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Пчела (Honey bee venom; i1), Оса (Common wasp venom; i3), Хлебарка (Cockroach,German; i6), Домашен прах (House dust; h1), Яйчен белтък (Egg white; f1), Жълтък (Egg yolk; f75), Мляко (Cow milk; f2), Mая (Bakers yeast; f45), Пшенично брашно (Wheat flour; f4), Pъжено брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соя (Soybean; f14), Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Ябълка (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кайсия (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Картоф (Potato; f35), Целинa (Celery; f85), Риба Треска (Codfish; f3), Морски Раци (Crab; f23), Скариди (Shrimp/ prawn; f24), Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Кипарис (Cypress; t23), Амброзия (Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6) Период на провеждане на кампанията: 01.04.2018 г. – 30.04.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през март на шест профилактични изследвания
Витамин Д + Витамин Б12  30,00 лв + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв. такса

 

LH, FSH, Estradiol, Prolactin, Progessteron –  45,00 лв. + 0,00 лв. такса 
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса
 

Testosteron, FSH, LH, Estradiol, Progesteron – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса 

Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса
TSH, FT4 – 15,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена   21.90 лв. + 3.00 лв. такса
TSH, FT4, FT3 – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена  25.90 лв. + 3.00 лв. такса
Пакет „Функция на щитовидната жлеза“ TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ – 39.00 лв.
Стандартна цена  49,00 лв. + 3,00 лв. такса
Период на провеждане на кампанията: 01.03.2018 г. – 31.03.2018 г., включително.
Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през февруари на осем профилактични изследвания
Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса Витамин Д + Витамин Б12  30,00 лв + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв такса Туморни маркери с 30% отстъпка през февруари: CEA + CA 15-3  25,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса CEA + CA 19-9  26,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса Total PSA, free PSA, ratio  27,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса Пакет „Чернодробна функция  скрининг“ общ и директен билирубин, общ белтък и албумин, урина – общо химично изследване и седимент, HBsAg, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, ГГТ, LDH – 17,50 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса Пакет „Чернодробна функция  разширен“ Скрининг, Общ билирубин, Директен билирубин, Общ белтък, Албумин Протромбиново време, Фибриноген, ALAT, GGT, AP, LDH Урина – химично изследване и седимент HBsAg, AntiHBs, AntiHAV, AntiHCV – 38,50 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 55,00 лв + 3,00 лв. такса Период на провеждане на кампанията: 01.02.2018 г. – 28.02.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през януари на шест профилактични изследвания
Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса Пакет „Метаболитен синдром-основен“ Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 30,50 лв + 3,00 лв. такса Пакет „Метаболитен синдром-съкратен“ Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 14,50 лв. + 3,00 лв. такса Пакет „Метаболитен синдром-разширен“ Хомоцистен, Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 50,00 лв. + 0 лв. такса Стандартна цена – 65,50 лв. + 3,00 лв. такса Хомоцистеин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса Период на провеждане на кампанията: 05.01.2018 г. – 31.01.2018 г., включително.
ОТМИНАЛА КАМПАНИЯ: МЕСЕЦ, ПОСВЕТЕН НА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ В СМДЛ РАМУС

Всяка бременна жена иска бременността и да протече спокойно, без рискове и усложнения. Точните лабораторни изследвания и адекватното проследяване на бременността Ви, ще намалят до възможния минимум рисковете за Вас и Вашето бебе.

Лаборатория „Рамус“ стартира едномесечна кампания със специални цени за периода 05.12.2017 г. – 31.12.2017 г., включително.

През месец декември можете да ползвате  -30% отстъпка на следните лабораторни изследвания:

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТПълна кръвна картина, СУЕ, Урина – химично изследване и седимент, Глюкоза, Урея, Креатинин Общ белтък, Албумин, Сифилис RPR, HBsAg, СПИН Кръвна група и Rh“ –  32,90 лв. (Стандартна цена – 47 лв.)

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМ.,С ВКЛ. АНТИТЕЛА ЗА РУБЕОЛАПКК, СУЕ, глюкоза, урея, кретинин, урина-общо химично изследване и седимент, общ белтък и албумин, HBsAg, СПИН, Рубеола IgG/IgM, кръвна група и Rh,сифилис-CLIA“ –  50,40 лв. (Стандартна цена – 72 лв.)

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ БЕЗ КРЪВНА ГРУПАПКК,СУЕ,глюкоза,урея,креатинин,общ белтък,албумин,урина – общо химично изследване и седимент,сифилис-RPR,HBsAg,СПИН“ –  28 лв.  (Стандартна цена –  40 лв.)

„TORCH PANEL БРЕМЕННОСТRubeolla IgG,Toxoplasma IgG,Херпес симплекс вирус тип II IgG,Цитомегаловирус IgG“ –  41,30 лв. (Стандартна цена – 59 лв.)

„ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТАПКК,СУЕ,Урина – общо химично изследване и седимент,глюкоза“ –  8,40 лв. (Стандартна цена – 12 лв.)

„СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКСПИН, Сифилис – CLIA“ –  13,30 лв. (Стандартна цена – 19 лв.)

„ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИСПИН,Сифилис-RPR,HBsAg“ –  11,90 лв. (Стандартна цена – 17 лв.)

Отминала кампания: Мовембър - Седмица, посветена на борбата с рака на простатата в Лаборатория Рамус
Ракът на простатата е едно от трите най-чести злокачествени заболявания при мъжете в зряла възраст. Всяка година в България се диагностицират между 1500 и 2000 нови случая. В начален стадий той няма ясно изразени симптоми като смущения при уриниране и  болка, затова основната му превенция е чрез редовни лабораторни тестове и прегледи при уролог.       Лаборатория „Рамус“ стартира едноседмична кампания със специални цени на лабораторните тестове, през последната седмица на Ноември, защото ракът на простатата е лечим, ако се открие навреме.  Простатният антиген е единствения туморен маркер, който почти в 95% от случаите кореспондира с наличието на заболяване в жлезата. Тotal PSA (Oбщ простатноспецифичен антиген) – 8.00 лв. (Стандартна цена 16.00 лв.) Free PSA (Свободен простатноспецифичен антиген) – 10.00 лв. (Стандартна цена 20.00 лв.) Total PSA, free PSA, ratio   19.00 лв. (Стандартна цена 35.00 лв.) Репродуктивна функция – мъже  35.00 лв. Пролактин, естрадиол, FSH,прогестерон, тестостерон (Стандартна цена 55.00 лв.) Трансмисивни инфекции 29,00 лв. СПИН, HBsAg,Хламидия трахоматис IgG/IgM, Сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /уретрален или еякулат/  (Стандартна цена 47.00 лв.) Период на провеждане на кампанията: 23.11.2017 г. – 30.11.2017 г., включително.
Отминала кампания: СЕДМИЦА ПОСВЕТЕНА НА БОРБАТА С ДИАБЕТА В ЛАБОРАТОРИИ РАМУС
По случай Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, Лаборатория „РАМУС“ стартира едноседмична кампания с промоционални цени за изследване на кръвната захар с оглед установяване на преддиабет или недиагностициран диабет. В кампанията влизат пакетите:       Глюкоза+инсулин вкл. HOMA (индекс) – 12.00 лв. Кръвна захар + гликиран хемоглобин  на цена – 8.00 лв (стандартна цена 16.00 лв.) Кръвна захар + гликиран хемохлобин + микроалбумин – 15.50 лв. (стандартна цена 31.00 лв.) Кръвна захар – 1.00 лв. (стандартна цена 2.00 лв.) Микроалбумин – 7.50 лв. (стандартна цена 15.00 лв.) Гликиран хемоглобин – 7.00 лв. (стандартна цена 14.00 лв. ) Период на провеждане на кампанията: 13.11.2017 г. – 19.11.2017 г., включително.