Диагностични пакети

Възможност за профилактика, ранна диагностика и проследяване.
Възможност да ползвате цени с отстъпки до 30%.

СМДЛ Рамус с нови специални цени през май на дванадесет профилактични изследвания

Витамин Д + Витамин Б12 + Калций + ПКК – 35,00 лв + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 47,50 лв. + 3,00 лв. такса

Гликиран хемоглобин, Инсулин, Глюкоза, НОМА – 18,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 32,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет – Тестове за косопад – 49,00 лв. + 0,00 лв. такса
ПКК, цинк, селен, TSH, Тестостерон, АNA (антинуклеарни антитела)
Стандартна цена – 90,50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет – Тестове за отоци на краката – 39,00 лв. + 0,00 лв. такса
ПКК, TSH, урея, пикочна киселина, албумин в урината
Стандартна цена – 77,50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет – Тестове за главоболие – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса
ПКК, TSH, Пролактин, С-реактивен протеин
Стандартна цена – 42,50 лв. + 3,00 лв. такса

Панел – Инхалаторни алергени (20 алергена) – 50,00 лв. + 0,00 лв. такса
Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Амброзия ( Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар – Европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – Америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2),  Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6);
Стандартна цена – 65,00 лв. 3,00 лв. такса

Анемия скриниг желязо, ЖСК, феритин – 16,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 33,00 лв. такса + 3,00 лв. такса

Хеликобактер пилори IgG в серум + Хеликобактер пилори Ag във фецес – 40,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. такса

М2-РК – 35,00 лв. + 0,00 такса
Туморен маркер във фецес за скрининг за дебело черво
Стандартна цена – 45,00 + 3,00 лв. такса

Ранни маркери за бъбречно увреждане – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса
Цистатин С, креатинин, микролабумин в урина, урина общо изследване и седимент
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса

totalPSA, холестерол, глюкоза – 12,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 20,50 лв. + 3,00 лв. такса

Такса за вземане на биологичен материал
 • Венепункция, епруветки, обеззаразяване – 3,00 лв. при провеждане на платени тестове
 • Венепункция, епруветки, обеззаразяване – 2,00 лв. при провеждане на тестове с НМДД по НЗОК
 • Такса обеззаразяване при микробиологични тестове, паразитологични тестове, клинична патология, еднократно изследване на кръвна захар 1,00 лв.

Максималната такса, която може да платена в лаборатория или манипулационна от пациент е 3,00 лв

Пакет Цьолиакия
 • Анти тъканна трансглутаминаза IgA
 • Анти тъканна трансглутаминаза IgG
 • Антиглиадинови антитела IgA
 • Антиглиадинови антитела IgG

Цена: 100 лв

Пакет АНА-профил 18 теста
 • Anti-nRNP/Sm
 • Anti-Sm
 • Anti-RNP 70
 • Anti-RNPC
 • Anti-RNPA
 • Anti-SS-A
 • Anti-SS-B
 • Anti-Scl-70
 • Anti-PM-Scl
 • Anti-Jo-1
 • Anti-Ro52
 • Anti-CENP-B
 • Anti-PCNA
 • Anti-dsDNA
 • Anti-Nucleosomes
 • Anti-Histones
 • Anti-Ribosomal P-roteins
 • Anti-AMA M2

Цена: 90 лв

Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10)
 • Toxoplasma gondii IgG
 • Rubella virus IgG
 • CMV IgG
 • HSV Type 1 IgG
 • HSV Type 2 IgG
 • Bordetella pertusis IgG
 • Chlamidia trachomatis IgG
 • Parvovirus B19 IgG
 • Treponema pallidum IgG
 • VZV IgG

Цена: 110 лв

Пакет "FOB, transferrin, lactoferrin, calprotectin"
 • FOB
 • transferrin
 • lactoferrin
 • calprotectin

качествен тест във фецес

Цена: 30 лв

Трансмисивни инфекции
 • СПИН, HBsAg, хламидия трахоматис IgG/IgM, сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /влагалищен, уретрален или еякулат/

Цена:  47 лв

Латентни инфекции
 • Микоплазма и уреяплазма в урина/антибиограма, микоплазма пневмония IgG/IgM, хламидия трахоматис IgG/IgM, хламидия пневмония IgG/IgM, инфекциозна мононуклеоза EBV IgG/IgM, цитомегаловирус IgG/IgM

Цена:  199 лв

Профилактика на жената
 • Влагалищен секрет,хламидия-директен тест,гъбички(Candida), цитонамазка,микробиологично изследване за Трихомонас вагиналис

Цена:  39 лв

Рамус МЕГА (26 показателя)
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Холестеролов профил – общ холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, Триглицериди
 • Общ и Директен билирубин
 • Урея, Креатинин и Пикочна киселина
 • Общ белтък и албумин
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ
 • Калий, калций, Натрий, Неорганичен фосфор, Желязо

Цена: 29 лв

Издаване и презаверка на здравна книжка
 • Mикробиологично изследване на фецес;
 • Паразитологично изследване за чревни прозои и чревни хелминти.

Цена:  15 лв

Детска ясла, детска градина и тест на родител
 • ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти
 • Сифилис RPR –изследване на родител

Цена:  25 лв

Детска градина 1 (без родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти

Цена:  16 лв

Детска градина 2 (+ родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Сифилис RPR – изследване на родител

Цена:  16 лв

Детска градина 3
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес

Цена:  16 лв

Детска профилактика
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза

Цена:  14 лв

Регистриране на бременност
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Сифилис RPR
 • HBsAg
 • СПИН
 • Кръвна група и Rh

Цена: 47 лв

Регистриране на брем.,с вкл. антитела за рубеола
 • ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, кретинин, урина-общо химично изследване и седимент, общ белтък и албумин, HBsAg, СПИН, Рубеола IgG/IgM, кръвна група и Rh,сифилис-CLIA

Цена:  72 лв

Регистриране на бременност без кръвна група
 • ПКК,СУЕ,глюкоза,урея,креатинин,общ белтък,албумин,урина – общо химично изследване и седимент,сифилис-RPR,HBsAg,СПИН

Цена:  40 лв

TORCH PANEL БРЕМЕННОСТ
 • Rubeolla IgG,Toxoplasma IgG,Херпес симплекс вирус тип II IgG,Цитомегаловирус IgG

Цена:  59 лв

Проследяване на бременността
 • ПКК,СУЕ,Урина – общо химично изследване и седимент,глюкоза

Цена:  12 лв

Сключване на брак
 • СПИН, Сифилис – CLIA

Цена:  19 лв

Приемни родители
 • СПИН,Сифилис-RPR,HBsAg

Цена:  17 лв

Спорт и здраве 1
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • СРК

Цена: 4.5 лв

Спорт и здраве 2
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон

Цена: 16.9 лв

Спорт и здраве 3
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон
 • Общ билирубин
 • LH
 • Естрадиол

Цена: 33.9 лв

Спорт и здраве 4
 • ПКК – 22 показателя, СУЕ
 • Глюкоза, Урея, Креатинин
 • АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ
 • Тестостерон
 • Урина – общо химично изследване и седимент

Цена: 35 лв

Онкологични заболявания
 • ПКК, СУЕ, Глюкоза,креатинин,урея,пикочна киселина,общ белтък,албумин,общ билирубин,АСАТ,АЛАТ,ГГТ,ALP,калий,натрий,хлориди,калций,магнезий,LDH,CRP,CEA,феритин,протромбиново време и INR,apTT,фибриноген

Цена:  130 лв

Предоперативен разширен
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • ASAT
 • ALAT
 • HBsAg
 • СПИН
 • K, Na, Cl
 • Протромбиново време
 • Кръвна група и Rh

Цена:  49 лв

Предоперативен минимум – амбулаторни манипулации
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Сифилис RPR
 • Кръвна група и Rh

Цена:  28 лв

Аборт - разширен
 • ПКК,СУЕ,урина – общо химично изследване и седимент, глюкоза, урея,калий, натрий,хлориди,време кървене,протромбиново време и INR,сифилис – RPR, кръвна група и Rh

Цена:  35 лв

Аборт - съкратен
 • ПКК, Глюкоза, Сифилис, Урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  12 лв

Диагностика на черен дроб – разширен пакет
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Протромбиново време
 • Фибриноген
 • ALAT
 • GGT
 • AP
 • LDH
 • Урина – химично изследване и седимент
 • HBsAg
 • AntiHBs
 • AntiHAV
 • AntiHCV

Цена:  55 лв

Диагностика на черен дроб - скрининг
 • общ и директен билирубин, общ белтък и албумин, урина – общо химично изследване и седимент, HBsAg, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, ГГТ, LDH

Цена:  25 лв

Профилактика
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
 • Желязо

Цена:  25 лв

Диагностика на сърдечно-съдова система
 • Липиден профил – холестерол, HDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол., триглицериди
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • ASAT
 • CPK
 • LDH
 • K, Na, Cl

Цена:  30 лв

Диагностика на бъбречна функция
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Цистатин „C“

Цена:  44 лв

Хематологични тестове при инфекциозни заболявания
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Микроскопско ДКК
 • С – реактивен протеин

Цена:  15 лв

Анемия - специализиран
 • ПКК,Желязо и ЖСК,Витамин В12,Фолиева киселина,Феритин,Микроскопско броене на левкоцити,Морфология на еритроцити,Ретикулоцити

Цена:  70 лв

Хематологична патология
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
 • Желязо
 • Тотален ЖСК
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • LDH

Цена:  25 лв

Мъже - репродуктивна функция
 • Пролактин,естрадиол,FSH,прогестерон, тестостерон

Цена:  55 лв

Репродуктивна функция жени
 • LH, FSH, пролактин, естрадиол, прогестерон

Цена:  55 лв

Репродуктивна функция жени - с вкл. тестостерон
 • LH, FSH, пролактин, естрадиол, тестостерон

Цена:  55 лв

Диабет
 • Глюкоза,гликиран хемоглобин,липиден профил,микроалбумин,креатинин, урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  30 лв

Функция на щитовидна жлеза
 • fT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT
 • FT3

Цена:  49 лв

Ендокринна система 1
 • Кортизолов профил

Цена:  29 лв

Ендокринна система 2
 • FT3, TAT, MAT (тестовете, които НЗОК не заплаща)

Цена:  29 лв

Ендокринна система 3
 • Инсулинов глюкозотолерантен тест (триктатен)

Цена:  39 лв

Ендокринна система 4
 • НОМА (глюкоза, инсулин, индекс)

Цена:  16.5 лв

Антикоагулантна терапия
 • аРТТ,ПКК,Протромбиново време и INR

Цена:  10 лв

Трета възраст
 • ПКК
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди

Цена:  9 лв

Остеопороза
 • Калций и йонизиран калций,неорганичен фосфор,алакална фосфатаза, паратхормон,beta-Crosslaps,остеокалцин, Витамин Д

Цена:  59 лв

Нарушения на липидната обмяна
 • хомоцистеин, фибриноген, липиден профил, US-CRP, глюкоза, пикочна киселина

Цена:  70 лв

Кардиологични заболявания
 • ПКК,АСАТ,АЛАТ,глюкоза,калий,натрий,липиден профил,пикочна киселина, LDH, С-реактивен протеин, урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  25 лв

Наркотична зависимост
 • ПКК,комбиниран тест за наркотични вещества,АСАТ,АЛАТ,ГГТ,СПИН, HBsAg, HCV

Цена:  65 лв

Тест за алкохол и наркотици
 • Кръвен тест за алкохол, кокаин, опиати, канабис, амфетамини, фенициклидин

Цена:  45 лв

Отминали кампании
Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през април на тринадесет профилактични изследвания

Витамин Д + Витамин Б12  30,00 лв + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв. такса

TSH, FT4 – 15,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена   21.90 лв. + 3.00 лв. такса

Пакет „Функция на щитовидната жлеза“
TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ – 39.00 лв.

Стандартна цена  49,00 лв. + 3,00 лв. такса

Анемия скрининг, желязо, ЖСК, феритин – 16,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 33,00 лв. + 3,00 лв. такса

ПКК + СЕА (Общ туморен маркер) – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса

ПКК и СА 15-3 (Туморен маркер за млечна жлеза) – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса

ПКК + СА 125 (Туморен маркер за яйчници) – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. такса + 3,00 лв. такса

Хламидия трахоматис IgA + Хламидия трахоматис IgG – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса

Milk plus Gluten 6 (алергия) – 49,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 75,00 лв. + 3,00 лв. такса

Хеликобактер пилори IgG в серум + Хеликобактер пилори Ag във фецес – 40,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. такса

Хранителна непоносимост (Вегетарианци) – 160,00 лв. + 0,00 лв. такса
Яйце (цяло), Краве, Козе, Овче мляко, Йогурт, Казеин, Извара, Келп, Нори, Уакаме, Спирулина, Хлорела, Авокадо, Броколи, Карфиол, Джинджифил, Зеле (бяло и червено), Морков, Целина, Краставица, Лук, Праз-лук, Спанак, Картоф, Пипер (зелен,червен и жълт), Червено цвекло, Ябълка, Круша, Касис, Банан, Диня, Пъпеши, Маслина (черна и зелена), Портокал, Грейпфрут, Лимон, Ягода, Малина, Боровинка, Домат, Киноа
Чия (семена), Бадем, Фъстък, Кашу, Грах, Леща, Нахут, бял и зелен Боб, Ленено семе, Хлебна мая, Царевица, Твърда пшеница, Глутен, Ръж, Ечемик, Овес, Ориз, Пшеница, Мед
Стандартна цена – 220,00 лв. + 3,00 лв. такса

Тест 54 алегрена – 89,00 лв. + 0,00 лв. такса
Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко ( Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204 ), Алфа-лактоглобулин ( α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77), Казеин ( Casein; f78 ), Пчела ( Honey bee venom; i1 )
Оса ( Common wasp venom; i3 ), Хлебарка (Cockroach,German; i6 ), Домашен прах ( House dust; h1 )
Яйчен белтък ( Egg white; f1 ), Жълтък ( Egg yolk; f75 )
Мляко ( Cow milk; f2 ), Mая ( Bakers yeast; f45 )
Пшенично брашно ( Wheat flour; f4 ), Pъжено брашно ( Rye flour; f5 ), Oриз ( Rice; f9 ), Соя ( Soybean; f14 )
Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък ( Peanut; f13 ), Лешник ( Hazelnut; f17 ), Бадем ( Almond; f20 ), Ябълка ( Apple; f49 )
Киви ( Kiwi; f84 ), Кайсия ( Apricot; f237 ), Домат ( Tomato; f25 ), Морков ( Carrot; f31 ), Картоф ( Potato; f35 )
Целинa ( Celery; f85 ), Риба Треска ( Codfish; f3 )
Морски Раци ( Crab; f23 ), Скариди ( Shrimp/ prawn; f24 )
Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1)
Ежова главица ( Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка ( Timothy grass; g6 ), Ръж – цвят ( Rye pollens; g12 )
Елша ( Alder; t2 ), Бреза ( Birch; t3 ), Леска ( Hazel; t4 )
Дъб ( Oak; t7 ), Кипарис ( Cypress; t23 ), Амброзия ( Common ragweed; w1 ), Див пелин ( Mugwort; w6 )
Живовляк ( English plantain; w9 ), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка ( Cat; e1 ), Куче ( Dog; e2 )
Кон ( Horse; e3 ), Penicillium notatum ( Хлебен мухъл; m1 )
Cladosporium herbarum ( Плесен; m2 ), Aspergillus fumigatus ( Гъбички; m3 ), Alternaria alternata ( Гъбички; m6 )
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса

Туморни маркери
(яйчници герминативно-клетъчни тумори)
Roma index – Ca 125, HE 4, AFP, betaHCG, LDH – 85,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 110,50 лв. + 3,00 лв. такса

М2-РК (туморен маркер във фецес за скрининг за дебело черво) – 35,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 45,00 лв. + 3,00 лв.

Период на провеждане на кампанията: 01.04.2019 г. – 30.04.2019 г. включително.
Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през март на тринадесет профилактични изследвания

Витамин Д + Витамин Б12  30,00 лв + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв. такса 

 
Пролактин, FSH, LH, Estradiol, Progesteron –  45,00 лв. + 0,00 лв. такса 
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пролактин, FSH, LH, Estradiol, 
 Testosteron  –  45,00 лв. + 0,00 лв. такса 
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
TSH, FT4 – 15,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена    21.90 лв. + 3.00 лв. такса
 
Пакет „Функция на щитовидната жлеза“ 
TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ – 39.00 лв.
Стандартна цена  49,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
Анемия скрининг, желязо, ЖСК, феритин – 16,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 33,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
ПКК + СЕА (Общ туморен маркер) – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
ПКК и СА 15-3 (Туморен маркер за млечна жлеза) – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
ПКК + СА 125 (Туморен маркер за яйчници) – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. такса + 3,00 лв. такса
 
Хламидия трахоматис IgA + Хламидия трахоматис IgG – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
Milk plus Gluten 6 (алергия) – 49,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 75,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
Хранителна непоносимост (малък) Egg white, cow’s milk, cod, wheat, rye, barley, rice, orange, banana, kiwi, strawberry, celery, soy bean, carrot, tomato, garlic, hazelnut, peanut, curry, pepper, sesame, baker’s yeast, pork, beef – 85,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 140,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
 
Хранителна непоносимост (оптимален) Whole egg, Cow’s milk, Garlic, Ginger, Mushroom, Cocoa, Baker’s yeast, Beef, Chicken, Lamb, Pork, Salmon, Trout, Shrimp, Prawn, Crab, Lobster, Mussel,Tuna, Haddock, Cod, Plaice, Broccoli, Cabbage white&red, Carrot, Celery, Cucumber, Leek, Peppers, green & red & yellow, Potato, Apple, Black currant, Grapefruit, Cantaloupe, honeydew & water melon, Olive black & green, Orange, lemon, Strawberry Tomato, Almond, Cashew, Peanut, Pea, Lentil, String & White bean, Soy bean, Walnut, Corn, Durum wheat, Gluten, Oats, Rice, Rye, Wheat – 120,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 250,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
 

Период на провеждане на кампанията: 01.03.2019 г. – 31.03.2019 г. включително.
Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през февруари на единадесет профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

eLIFT алгоритъм за оценка на чернодробна функция – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 20,00 лв. + 3,00 лв. такса

Микроелементи 1: цинк и селен – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв. такса

Микроелемент 1: цинк, селен и мед – 35,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 650,00 лв. + 3,00 лв. такса

Туморни маркери 1 СЕА, СА19-9, AST, GGT – 22,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 30,50 лв. + 3,00 лв. такса

Туморни маркери 2 СЕА, СА15-3, ALP, калций – 22,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 30,50 лв. + 3,00 лв. такса

Туморни маркери 3 СЕА, СА125, ALP, калций – 22,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 30,50 лв. + 3,00 лв. такса

Aнемия ПКК, Микроскопско диференциално броене Морфология на еритроцити Желязо, ЖСК,витамин Б12, Фолиева киселина, Феритин – 49,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 78,50 лв. + 3,00 лв. такса

Трихинелоза – 15,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 36,00 лв. + 3,00 лв. такса

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през януари на девет профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин, прокалцитонин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 51,50 лв. + 3,00 лв. такса

Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Прокалцитонин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв.

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

TSH + Витамин Д – 19,00 лв. + 0,00 лв.
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв.

Пакет „Метаболитен синдром-съкратен“ – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
(Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина)
Стандартна цена – 14,50 лв. + 3,00 лв. такса

Витамин Б12 + Фолиева киселина + холестерол – 22,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 42,50 + 3,00 лв. такса

eLIFT алгоритъм за оценка на чернодробна функция – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 20,00 лв. + 3,00 лв. такса

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през декември на седем профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пакет „Функция на щитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Витамин Б12, Хомоцистеин, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса

Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса

Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Прокалцитонин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв.

Период на провеждане на кампанията: 03.12.2018 г. – 31.12.2018 г. включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през ноември на десет профилактични изследвания
Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин, прокалцитонин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 51,50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет „Сърдено съдов риск с hs-Troponin I“ Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина, hs-Troponin I) – 20,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв. такса

PSA (Простатен антиген) + общ холестерол – 8,00 лв. +0,00 лв. такса
Стандартна цена – 18,50 лв. + 3,00 лв. такса

TSH + Витамин Д + Калций – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв.

TSH + Витамин Б12 + Общ холестерол – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв.

hs-Troponin I – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 20,00 лв. + 3,00 лв. такса

Total PSA, free PSA + ratio – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Прокалцитонин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв.

Free PSA (Свободен простатноспецифичен антиген) – 9,00 лв. + 0.00 лв. такса
Стандартна цена 20.00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 01.11.2018 г. – 30.11.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през октомври на осем профилактични изследвания
Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром с включени хомицистеин и инсулин“  Хомоцистен, Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина, микроалбумин в урина – 49,00 + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 69,50 лв. + 0,00 лв. такса

Простатен антиген + общ холестерол – 8,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 18,50 лв. + 3,00 лв.

TSH + Витамин Д – 19,00 лв. + 0,00 лв.
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв.

TSH + Витамин Б12 – 19,00 лв. + 0,00 лв.
Стандартна цена – 32,50 лв. + 3,00 лв.

Хепатит А AST, ALT, T BILI, antiHav IgM – 17,00 + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 27.50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10) – 59,00 лв. + 0,00 лв. такса 1.Toxoplasma gondii IgG 2.Rubella virus IgG 3.CMV IgG 4.HSV Type 1 IgG 5.HSV Type 2 IgG 6.Bordetella pertusis IgG 7.Chlamidia trachomatis IgG 8.Parvovirus B19 IgG 9.Treponema pallidum IgG 10.VZV IgG
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 02.10.2018 г. – 31.10.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМДЛ РАМУС ГР. БУРГАС

TSH + fT4 – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 21,50 лв. + 3,00 лв. такса *fT4 може да се замени с fT3 по желание на клиента  

Пакет „Рамус МЕГА“ (26 показателя) 14,50 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 14.09.2018 г. – 21.09.2018 г., включително. Специалното предложение важи за територията на гр. Бургас. *Кампанията е удължена до 30.09.2018 г. Адресите на лабораториите и манипулационните на СМДЛ Рамус може да намерите тук.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през септември на шест профилактични изследвания

Пълна кръвна картина (ПКК) 15 или 22 показателя + Липиден профил 5 показателя – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 18,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса

Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса

Хомоцистеин, Витамин Б12, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса

Хепатит А AST, ALT, T BILI, antiHav IgM – 17,00 + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 27.50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10) – 59,00 лв. + 0,00 лв. такса 1.Toxoplasma gondii IgG 2.Rubella virus IgG 3.CMV IgG 4.HSV Type 1 IgG 5.HSV Type 2 IgG 6.Bordetella pertusis IgG 7.Chlamidia trachomatis IgG 8.Parvovirus B19 IgG 9.Treponema pallidum IgG 10.VZV IgG
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през август на девет профилактични изследвания

Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса

РАМУС МЕГА + TSH – 35 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. Такса

РАМУС МЕГА + PSA – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 10,00 лв. +3,00 лв. такса

РАМУС МЕГА + CRP – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. +10,00 лв. + 3,00 лв. такса

Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса

Хомоцистеин, Витамин Б12, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса

UMC multiplex (U. urealyticum+U. parvum/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis) – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 60,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: цервикален секрет, влагалищен секрет, уретрален секрет, урина, еякулат, простатен секрет

 • Пробите от цервикален, влагалищен и уретрален секрет се вземат с помощта на стерилен тампон, който се поставя в течна транспортна среда. Могат да бъдат съхранявани до 48 часа при 2-8°С. Вземат се от лекар-специалист.
 • В стерилен контейнер се отделя първа струя сутрешна урина (10-20 ml). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Eякулатът се отделя в стерилен контейнер (препоръчително след 3-дневно въздържание). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Пробата от простатен секрет се отделя в стерилен контейнер. Съхранява се при (2-8°С) до 24 часа.  

HPV генотипиране   50,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена   70,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. GeneNav™ HPV Complete qPCR Kit – открива 14 високорискови HPV генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) и 2 нискорискови HPV с диференциране на високо рисковите HPV 16 и 18; Проба за изследване: цервикален секрет (жени); уретрален секрет (мъже). Вземат се от лекар-специалист. Пробата се взема със стерилен тампон и се поставя в течна транспортна среда. Съхранява се при 2-8°С до 3 дни или при -20⁰С до 6 месеца. ParodontoScreen – 55,00 лв. + 0,00 лв. такса Стадартна цена   80,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: секрет от венечен джоб. Взема се от стоматолог. Секретът се взема с помощта на стерилен хартиен щифт, който се задържа за 30 секунди във венечния джоб, след което се поставя в епруветката с транспортна среда. Пробата се съхранява и транспортира при 2–8°С за 24 часа.

 • Желателно е пациентът да не е мил зъбите си и да не е използвал дезинфекционни препарати през последните 4-5 часа преди вземането на пробата.
 • Не се взема проба от пациент, който в момента или в близките 2 седмици е приемал антибиотици.
 • Наличието на големи количества кръв или гной може да окаже негативно влияние върху изследването.

Период на провеждане на кампанията: 01.08.2018 г. – 31.08.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през юли на осем профилактични изследвания

РАМУС МЕГА + TSH – 35 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. Такса

РАМУС МЕГА + PSA – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 10,00 лв. +3,00 лв. такса

РАМУС МЕГА + CRP – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. +10,00 лв. + 3,00 лв. такса

Витамин Д, Витамин Б12, фолиева киселина – 35 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 60 лв. + 3,00 лв. такса

Хомоцистеин, Витамин Б12, фолиева киселина – 55 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 75 лв. + 3,00 лв. такса UMC multiplex (U. urealyticum+U. parvum/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis) – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 60,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: цервикален секрет, влагалищен секрет, уретрален секрет, урина, еякулат, простатен секрет

 • Пробите от цервикален, влагалищен и уретрален секрет се вземат с помощта на стерилен тампон, който се поставя в течна транспортна среда. Могат да бъдат съхранявани до 48 часа при 2-8°С. Вземат се от лекар-специалист.
 • В стерилен контейнер се отделя първа струя сутрешна урина (10-20 ml). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Eякулатът се отделя в стерилен контейнер (препоръчително след 3-дневно въздържание). Пробата се съхранява при (2-8°С) до 24 часа.
 • Пробата от простатен секрет се отделя в стерилен контейнер. Съхранява се при (2-8°С) до 24 часа.  

HPV генотипиране   50,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена   70,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. GeneNav™ HPV Complete qPCR Kit – открива 14 високорискови HPV генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) и 2 нискорискови HPV с диференциране на високо рисковите HPV 16 и 18; Проба за изследване: цервикален секрет (жени); уретрален секрет (мъже). Вземат се от лекар-специалист.Пробата се взема със стерилен тампон и се поставя в течна транспортна среда. Съхранява се при 2-8°С до 3 дни или при -20⁰С до 6 месеца. ParodontoScreen – 55,00 лв. + 0,00 лв. такса Стадартна цена   80,00 лв. + 1,00 лв. такса Пет работни дни за резултат. Проба за изследване: секрет от венечен джоб. Взема се от стоматолог. Секретът се взема с помощта на стерилен хартиен щифт, който се задържа за 30 секунди във венечния джоб, след което се поставя в епруветката с транспортна среда. Пробата се съхранява и транспортира при 2–8°С за 24 часа.

 • Желателно е пациентът да не е мил зъбите си и да не е използвал дезинфекционни препарати през последните 4-5 часа преди вземането на пробата.
 • Не се взема проба от пациент, който в момента или в близките 2 седмици е приемал антибиотици.
 • Наличието на големи количества кръв или гной може да окаже негативно влияние върху изследването.

Период на провеждане на кампанията: 04.07.2018 г. – 31.07.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ РАМУС С НОВИ СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ПРЕЗ ЮНИ НА ДЕВЕТ ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. Такса

Пакет „Спорт и здраве“ 4 – 29,00 лв. + 0,00 лв. такса – ПКК – 22 показателя, СУЕ, Глюкоза, Урея, Креатинин АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ Тестостерон Урина – общо химично изследване и седимент
Стандартна цена – 35,00 + 3,00 лв. Такса

Маркери за паразитози – 49,00 лв. + 0,00 лв такса – За диагностика на алергични заболявания Морфологично изследване за чревни паразити, Ехинококоза IgG, Трихинелоза IgG, Токсопламоза IgМ
Стандартна цена – 70,00 лв. + 3,00 лв такса

Трансмисивни инфекции – 39,00 лв. + 0,00 лв. такса СПИН, HBsAg, хламидия трахоматис IgG/IgM, сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /влагалищен, уретрален, еякулат или урина – пакета включва анализ на един посочените материали ( влагалищен, уретрален, еякулат или урина )
Важно! За всеки следващ се доплаща 8,00 лв.

Микробиологичният тест може да се замени с изследване на TSH
Стандартна цена – 47,00 лв. + 3,00 лв. Такса

Определяна на кръвна група и Rh-фактор – 8,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена: 12,00 лв. + 3,00 лв. такса

Лаймска болест IgM + Лаймска болест IgG – 40,00 лв + 0,00 лв.
Такса
Стандартна цена –  50,00 лв. + 3,00 лв. такса

Тест за 54 алергена – 69,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. Такса
Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко (Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Пчела (Honey bee venom; i1), Оса (Common wasp venom; i3), Хлебарка (Cockroach,German; i6), Домашен прах (House dust; h1), Яйчен белтък (Egg white; f1), Жълтък (Egg yolk; f75), Мляко (Cow milk; f2), Mая (Bakers yeast; f45), Пшенично брашно (Wheat flour; f4), Pъжено брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соя (Soybean; f14), Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Ябълка (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кайсия (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Картоф (Potato; f35), Целинa (Celery; f85), Риба Треска (Codfish; f3), Морски Раци (Crab; f23), Скариди (Shrimp/ prawn; f24), Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Кипарис (Cypress; t23), Амброзия (Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6)

Период на провеждане на кампанията: 01.06.2018 г. – 30.06.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през май на девет профилактични изследвания

Helicobacter  pylori IgG  антитела срещу няколко антигена – 38,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. Такса

Helicobacter  pylori IgA антитела срещу няколко антигена –  38,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. Такса

Пакет „Функция на шитовидната жлеза“ – 39,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 49,00 лв. + 3,00 лв. Такса

РАМУС МЕГА + TSH – 35 лв + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. такса

РАМУС МЕГА + PSA – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 12,50 лв. +3,00 лв. такса

РАМУС МЕГА + CRP – 35,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 29,00 лв. +12,50 лв. + 3,00 лв. такса

ПКК + CRP – 9,00 лв + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 15,00 лв. + 3,00 лв. такса

Лаймска болест IgM + Лаймска болест IgG – 40,00 лв + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена –  50,00 лв. + 3,00 лв. такса

Тест за 54 алергена – 69,00 лв. + 0,00 лв. Такса
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. Такса
Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко (Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Пчела (Honey bee venom; i1), Оса (Common wasp venom; i3), Хлебарка (Cockroach,German; i6), Домашен прах (House dust; h1), Яйчен белтък (Egg white; f1), Жълтък (Egg yolk; f75), Мляко (Cow milk; f2), Mая (Bakers yeast; f45), Пшенично брашно (Wheat flour; f4), Pъжено брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соя (Soybean; f14), Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Ябълка (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кайсия (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Картоф (Potato; f35), Целинa (Celery; f85), Риба Треска (Codfish; f3), Морски Раци (Crab; f23), Скариди (Shrimp/ prawn; f24), Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Кипарис (Cypress; t23), Амброзия (Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6)

Период на провеждане на кампанията: 01.05.2018 г. – 31.05.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през април на единадесет профилактични изследвания

Пакет „Функция на щитовидната жлеза“ TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ – 39,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена  49,00 лв. + 3,00 лв. такса

Инсулин (Имунореактивен инсулин, IRI) + Гликиран хемоглобин – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 30,00 лв. + 3,00 лв. такса

Инсулинов глюкозотолерантен тест (двукратен) – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 29,00 лв. + 3,00 лв. такса

Инсулинов глюкозотолерантен тест (трикратен) – 29,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 39,00 лв. + 3,00 лв. такса

Helicobacter pylori IgG – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 15,00 лв. + 3,00 лв. такса

Helicobacter  pylori Ag  (feces) – 29,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса

Helicobacter  pylori IgG + Helicobacter  pylori Ag  (feces) – 38,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 50,00 лв. + 3,00 лв. такса

Helicobacter  pylori IgG  антитела срещу няколко антигена – 38,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса

Helicobacter  pylori IgA антитела срещу няколко антигена – 38,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10)  – 59,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса
1.Toxoplasma gondii IgG 2.Rubella virus IgG 3.CMV IgG 4.HSV Type 1 IgG 5.HSV Type 2 IgG 6.Bordetella pertusis IgG 7.Chlamidia trachomatis IgG 8.Parvovirus B19 IgG 9.Treponema pallidum IgG 10.VZV IgG

Тест за 54 алергена – 69,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 110,00 лв. + 3,00 лв. такса
Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Агнешко (Mutton/ lamb; f88 ), Говежди албумин ( Bovine serum albumin; e204), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Пчела (Honey bee venom; i1), Оса (Common wasp venom; i3), Хлебарка (Cockroach,German; i6), Домашен прах (House dust; h1), Яйчен белтък (Egg white; f1), Жълтък (Egg yolk; f75), Мляко (Cow milk; f2), Mая (Bakers yeast; f45), Пшенично брашно (Wheat flour; f4), Pъжено брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соя (Soybean; f14), Сусам (Sesame; f10 ), Фъстък (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Ябълка (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кайсия (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Картоф (Potato; f35), Целинa (Celery; f85), Риба Треска (Codfish; f3), Морски Раци (Crab; f23), Скариди (Shrimp/ prawn; f24), Сладка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1), Ежова главица (Orchard grass; g3), Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж – цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Дъб (Oak; t7), Кипарис (Cypress; t23), Амброзия (Common ragweed; w1), Див пелин (Mugwort; w6), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар-европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар – америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6)

Период на провеждане на кампанията: 01.04.2018 г. – 30.04.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през март на шест профилактични изследвания

Витамин Д + Витамин Б12  30,00 лв + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв. такса

 

LH, FSH, Estradiol, Prolactin, Progessteron –  45,00 лв. + 0,00 лв. такса 
Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
Testosteron, FSH, LH, Estradiol, Progesteron – 45,00 лв. + 0,00 лв. такса 

Стандартна цена – 55,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
TSH, FT4 – 15,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена   21.90 лв. + 3.00 лв. такса
TSH, FT4, FT3 – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена  25.90 лв. + 3.00 лв. такса
 
Пакет „Функция на щитовидната жлеза“ TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ – 39.00 лв.
Стандартна цена  49,00 лв. + 3,00 лв. такса
 
Период на провеждане на кампанията: 01.03.2018 г. – 31.03.2018 г., включително.
Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през февруари на осем профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Витамин Д + Витамин Б12  30,00 лв + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 40,00 лв. + 3,00 лв такса

Туморни маркери с 30% отстъпка през февруари:
CEA + CA 15-3  25,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

CEA + CA 19-9  26,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,50 лв. + 3,00 лв. такса

Total PSA, free PSA, ratio  27,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет „Чернодробна функция  скрининг“ общ и директен билирубин, общ белтък и албумин, урина – общо химично изследване и седимент, HBsAg, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, ГГТ, LDH – 17,50 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 25,00 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет „Чернодробна функция  разширен“ Скрининг, Общ билирубин, Директен билирубин, Общ белтък, Албумин Протромбиново време, Фибриноген, ALAT, GGT, AP, LDH Урина – химично изследване и седимент HBsAg, AntiHBs, AntiHAV, AntiHCV – 38,50 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 55,00 лв + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 01.02.2018 г. – 28.02.2018 г., включително. Специалните цени важат за територията на цялата страна.

Отминала кампания: СМДЛ Рамус с нови специални цени през януари на шест профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-основен“ Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 30,50 лв + 3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-съкратен“ Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 14,50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-разширен“ Хомоцистен, Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 50,00 лв. + 0 лв. такса
Стандартна цена – 65,50 лв. + 3,00 лв. такса

Хомоцистеин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 05.01.2018 г. – 31.01.2018 г., включително.

ОТМИНАЛА КАМПАНИЯ: МЕСЕЦ, ПОСВЕТЕН НА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ В СМДЛ РАМУС

Всяка бременна жена иска бременността и да протече спокойно, без рискове и усложнения. Точните лабораторни изследвания и адекватното проследяване на бременността Ви, ще намалят до възможния минимум рисковете за Вас и Вашето бебе.

Лаборатория „Рамус“ стартира едномесечна кампания със специални цени за периода 05.12.2017 г. – 31.12.2017 г., включително.

През месец декември можете да ползвате  -30% отстъпка на следните лабораторни изследвания:

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТПълна кръвна картина, СУЕ, Урина – химично изследване и седимент, Глюкоза, Урея, Креатинин Общ белтък, Албумин, Сифилис RPR, HBsAg, СПИН Кръвна група и Rh“ –  32,90 лв. (Стандартна цена – 47 лв.)

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМ.,С ВКЛ. АНТИТЕЛА ЗА РУБЕОЛАПКК, СУЕ, глюкоза, урея, кретинин, урина-общо химично изследване и седимент, общ белтък и албумин, HBsAg, СПИН, Рубеола IgG/IgM, кръвна група и Rh,сифилис-CLIA“ –  50,40 лв. (Стандартна цена – 72 лв.)

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ БЕЗ КРЪВНА ГРУПАПКК,СУЕ,глюкоза,урея,креатинин,общ белтък,албумин,урина – общо химично изследване и седимент,сифилис-RPR,HBsAg,СПИН“ –  28 лв.  (Стандартна цена –  40 лв.)

„TORCH PANEL БРЕМЕННОСТRubeolla IgG,Toxoplasma IgG,Херпес симплекс вирус тип II IgG,Цитомегаловирус IgG“ –  41,30 лв. (Стандартна цена – 59 лв.)

„ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТАПКК,СУЕ,Урина – общо химично изследване и седимент,глюкоза“ –  8,40 лв. (Стандартна цена – 12 лв.)

„СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКСПИН, Сифилис – CLIA“ –  13,30 лв. (Стандартна цена – 19 лв.)

„ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИСПИН,Сифилис-RPR,HBsAg“ –  11,90 лв. (Стандартна цена – 17 лв.)

Отминала кампания: Мовембър - Седмица, посветена на борбата с рака на простатата в Лаборатория Рамус

Ракът на простатата е едно от трите най-чести злокачествени заболявания при мъжете в зряла възраст. Всяка година в България се диагностицират между 1500 и 2000 нови случая. В начален стадий той няма ясно изразени симптоми като смущения при уриниране и  болка, затова основната му превенция е чрез редовни лабораторни тестове и прегледи при уролог.       Лаборатория „Рамус“ стартира едноседмична кампания със специални цени на лабораторните тестове, през последната седмица на Ноември, защото ракът на простатата е лечим, ако се открие навреме.  Простатният антиген е единствения туморен маркер, който почти в 95% от случаите кореспондира с наличието на заболяване в жлезата. Тotal PSA (Oбщ простатноспецифичен антиген) – 8.00 лв. (Стандартна цена 16.00 лв.) Free PSA (Свободен простатноспецифичен антиген) – 10.00 лв. (Стандартна цена 20.00 лв.) Total PSA, free PSA, ratio   19.00 лв. (Стандартна цена 35.00 лв.) Репродуктивна функция – мъже  35.00 лв. Пролактин, естрадиол, FSH,прогестерон, тестостерон (Стандартна цена 55.00 лв.) Трансмисивни инфекции 29,00 лв. СПИН, HBsAg,Хламидия трахоматис IgG/IgM, Сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /уретрален или еякулат/  (Стандартна цена 47.00 лв.) Период на провеждане на кампанията: 23.11.2017 г. – 30.11.2017 г., включително.

Отминала кампания: СЕДМИЦА ПОСВЕТЕНА НА БОРБАТА С ДИАБЕТА В ЛАБОРАТОРИИ РАМУС

По случай Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, Лаборатория „РАМУС“ стартира едноседмична кампания с промоционални цени за изследване на кръвната захар с оглед установяване на преддиабет или недиагностициран диабет. В кампанията влизат пакетите:       Глюкоза+инсулин вкл. HOMA (индекс) – 12.00 лв. Кръвна захар + гликиран хемоглобин  на цена – 8.00 лв (стандартна цена 16.00 лв.) Кръвна захар + гликиран хемохлобин + микроалбумин – 15.50 лв. (стандартна цена 31.00 лв.) Кръвна захар – 1.00 лв. (стандартна цена 2.00 лв.) Микроалбумин – 7.50 лв. (стандартна цена 15.00 лв.) Гликиран хемоглобин – 7.00 лв. (стандартна цена 14.00 лв. ) Период на провеждане на кампанията: 13.11.2017 г. – 19.11.2017 г., включително.