Ванилбадемова киселина

Резюме за Ванилбадемова киселина

Алтернативни наименования на теста VMA, Vanillylmandelic acid
Мерна единица mg/24h
Референтна стойност <8 mg/24h
Необходим материал 24-часова урина
Условия за пробовземане Описани са по-долу
Интерференции Изброени са по-долу
Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява ванилбадемовата киселина?

Ванилбадемовата киселина е един от метаболитите на епинефрин и норепинефрин. Изследването се използва за установяване на повишени количества на тези катехоламини. Катехоламините се произвеждат в надбъбречните жлези.  Те биват допамин, епинефрин и норепинефрин. Освобождават се в кръвообращението в отговор на псхически и физически стрес. Играят ролята на невротрансмитери, повишават глюкозата и мастната тъкан, дилатират бронхиолите, зениците. Норепинефринът повишава артериалното налягане, докато епинефринът увеличава пулса и метаболизма. Норепинефринът се метаболизира до норметанефрин и ванилбадемова киселина, докато епинефринът – до метанефрин и ванилбадемова киселина.

 

Показания за провеждане на изследването:

Изследването се провежда при симптoми на високо артериално налагяне, силно главоболие, ускорен пулс, изпотяване, гадене, липса на апетит, тревожност, изтръпване на крайниците, наличие на туморна маса в корема, болка в корема, болка по костите, спазми на мускулите. Изследването се назначава при скрининг на деца за катехоламинсекретиращи тумори като невробластом и др. невроендокринни тумори, както и за проследяване ефекта от терапията при вече диагностициран тумор. За диагностицирането на феохромоцитом се предпочита изследването на метанефрини и катехоламини в кръв и урина пред изследването на ванилбадемовата киселина.

 

Подготовка за изследването:

Необходимо е събиране на 24-часова урина /диуреза/. Пациентът изхвърля първата сутрешна урина, след което всяко следващо уриниране се събира в съд за период от 24 часа. На следващата сутрин първата урина също трябва да се добави към общото количество. Препоръчително е урината да бъде съхранявана в хладилник. Измерва се общото ѝ количество, записва се и се съобщава в милилитри в лабораторията. Занася се контейнер с около 10-15 мл от общото количество урина.

Приемът на Л-допа трябва да бъде спрян 24 часа преди провеждане на изследването. Кофеин, някои храни, клонидин, морфин, МАО-инхибитори, нитроглицерин, стрес, хистамин, бактрим, имипрамин, потискащи апетита медикаменти, дисулфирам, литий и др. могат да повлияят резултатите от изследването.

 

Интерпретация на резултатите:

Понижените нива на ванилбадемовата киселина при лечение на невробластом или феохромоцитом са индикация за успешен отговор към терапията, докато повишените такива – обратното.

 

Skip to content