Валидност и изисквания за тестове в детска ясла и градина

Валидност и изисквания за тестове в детска ясла и градина

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА:
Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата.
Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА:
Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА за повече от 30 дни се представя еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .

Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.
Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни.

Skip to content