Антибиограма (при изолиране на причинител)

Антибиограма (при изолиране на причинител)

Дисково-дифузионен метод за определяне на антибактериална чувствителност/резистентности.

Skip to content