Ангиотензин конвертиращ ензим

Резюме за Ангиотензин конвертиращ ензим

Алтернативни наименования на теста АСЕ, Angiotensin-converting enzyme
Мерна единица U/L
Референтна стойност 20-70 U/L
Необходим биологичен материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява ACE?

Ангиотензин конвертиращият ензим е гликопротеин, който участва в регулацията на артериалното налягане, като превръща неактивния ангиотензин I в активната форма ангиотензин II, който е мощен вазоконстриктор (стеснява кръвоносните съдове). Големи количества АСЕ се произвеждат от тумороподобни формации, наречени грануломи при саркоидоза (системно заболяване, което засяга белите дробове, но може да засегне и други органи – очи, кожа, нерви, черен дроб, сърце).

Показания за провеждане на изследването:

  • За диагностика на саркоидоза, както и за мониториране лечението с кортикостероиди и проследяване хода (активността) на заболяването.

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взима сутрин на гладно без прием на медикаменти. Приемът на стероиди (преднизон) може да понижи нивата на АСЕ, затова е неоходимо да се проведе консултация с лекуващия лекар и при възможност лечението с тях да се спре.

Интерпретация на резултатите:

  • Повишени стойности се регистрират при саркоидоза. Нивата на хормона се променят в зависимост от активността на заболяването и терапията.
  • Други заболявания, при които може да има увеличени нива: друго заболяване на белия дроб, болест на Ходжкин, болест на Адисон, алкохолен хепатит, нефротичен синдром, есенциална и реновазална хипертония, при някои болни със захарен диабет.
  • Понижени нива се наблюдават при: хронично чернодробно заболяване, хронична бъбречна недостатъчност, анорексия нервоза.
Skip to content