Алдостерон

Резюме за Алдостерон

Алтернативни наименования на теста Aldosterone
Метод ELISA
Мерна единица pg/ml
Референтна стойност 0 – 199 pg/ml
Необходим биологичен материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Две седмици преди това по възможност трябва да бъдат спрени медикаментите, повлияващи РААС системата: ACE-инхибитори, АРБ, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти.
Интерференции
 • при бременни, новородени и деца;
 • пациенти с чернодробни заболявания;
 • увеличена двигателна активност;
 • някои лекарства /Каптоприл, Фуроземид, Нифедипин, естрогени, Индометацин, Хепарин, кортикостероиди/;
 • интензивно хемолизирана или липемична кръв.
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява алдостеронът?

Алдостеронът е минералкортикоид, който се синтезира от кортекса на надбъбречната жлеза в зона гломерулоза. Основното действие е върху водно-електролитното равновесие. Транспортира се свободен или много слабо свързан с албумин. Метаболизмът му се извършва в черния дроб и бъбреците. Той участва в ренин-ангиотензин-алдостероновата система. Основен стимулатор за синтезата му е ангиотензин II. Влияние оказват хипонатриемията, хиперкалиемията, АКТХ /адренокортикотропният хормон/, някои вазоактивни пептиди. За изясняване на минералкортикоидната обмяна е необходимо и изследване на ренина, както и на съотношението алдостерон/ренин.

Показания за провеждане на изследването:

 • при клинични данни за увреждане на надбъбречната кора;
 • диференциална диагноза на резистентни на лечение хипертонии.

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взима сутрин на гладно по възможност преди изправяне на болния. Препоръчва се пациентът да има нормален прием на сол, приблизително 3g на ден. Необходимо е 2 седмици преди изследването да бъдат спрени медикаментите, влияещи върху РААС системата, като: ACE-инхибитори, АРБ, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти, Спиронолактон /за 6 седмици/.

Интерпретация на резултатите:

Хипоалдостеронизъм /ниски стойности на алдостерон/ – при атрофични и възпалителни процеси, туберкулоза, тумори, ензимни дефекти, болест на Аddison.

Според етиологията хипералдостеронизмът /високи стойности на алдостерон/ бива първичен и вторичен. За тяхното диференциране е необходимо да се изследват успоредно алдостерон и ренин.

 • Първичен хипералдостеронизъм:
  • при синдром на Conn /аденом, рядко карцином/ – резистентна на лечение хипертония, мускулна слабост, парестезии, полидипсо-полурични оплаквания, хипокалиемия, хипернатриемия;
  • идиопатична надбъбречна хиперплазия и др.
 • Вторичен хипералдостеронизъм:
  • при чернодробна цироза;
  • нефротичен синдром;
  • сърдечна недостатъчност и др.
Skip to content