Алдостерон

Aldosterone

Алтернативни наименования на теста

Aldosterone

Апарат

Аlinity

Метод

ELISA

Мерна единица

pg/ml

Референтна стойност

0 – 199 pg/ml

Необходим биологичен материал

Кръвен серум

Условия за пробовземане

Сутрин на гладно

Ограничения

Няколко седмици преди това по възможност трябва да бъдат спрени медикаменти, повлияващи РААС системата: ACE-инхибитори, АРБ, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти

Интерференции

При бременни, новородени и деца;

пациенти с чернодробни заболявания;

увеличена двигателна активност;

някои лекарства /Каптоприл, Фуроземид, Нифедипин, естрогени, Индометацин, Хепарин, кортикостероиди/;

интензивно хемолизирана или липемична кръв.

Резултат

Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява алдостеронът?

Алдостеронът е минералкортикоид, който се синтезира от кортекса на надбъбречната жлеза в зона гломерулоза. Основното действие е върху водно-електролитното равновесие. Транспортира се свободен или много слабо свързан с албумин. Метаболизмът му се извършва в черния дроб и бъбреците. Той участва в ренин-ангиотензин-алдостероновата система. Основен стимулатор за синтезата му е ангиотензин II. Влияние оказват хипонатриемията, хиперкалиемията, АКТХ, някои вазоактивни пептиди. За изясняване на минералкортикоидната обмяна задължително е необходимо и успоредно изследване на ренин, както и съотношение алдостерон/ренин.

Показания за изследване на алдостерон:

При клинични данни за увреждане на надбъбречната кора, диференциална диагноза на резистентни на лечение хипертонии.

Как да се подготвя за изследването на алдостерон:

Кръв се взима сутрин на гладно, по възможност преди изправяне на болния. Препоръчва се пациентите да имат нормален прием на сол приблизително 3 гр на ден. Необходимо е 2 седмици преди изследването да бъдат спрени медикаменти, влиящи върху РААС системата като ACE-инхибитори, АРБ, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти, Спиронолактон /за 6 седмици/.

Как да интерпретирам резултата?

Хипоалдостеронизъм /ниски стойности на алдостерон/ – при атрофични и възпалителни процеси, туберкулоза, тумори, ензимни дефекти, болест на Аddison.

Хипералдостеронизъм /високи стойности на алдостерон/ – първичен и вторичен хипеалдостеронизъм. За тяхното диференциране е необходимо да се изследват успоредно алдостерон и ренин.

  1. Първичен хипералдостеронизъм –
  • при синдром на Conn /аденом, рядко карцином/– резистентна на лечение хипертония, мускулна слабост, парестезии, полидипсо-полурични оплаквания, хипокалиемия, хипернатриемия;
  • идиопатична надбъбречна хиперплазия и други.
  1. Вторичен хипералдостеронизъм – при чернодробна цироза, нефротичен синдром, сърдечна недостатъчност и други.
Skip to content