АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в плазма

Резюме АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в плазма

Алтернативни наименования на теста Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine (plasma)
Метод HPLC
Мерна единица ng/L
Референтна стойност Adrenaline: 4-82 ng/L;

Noradrenaline: 80-499 ng/L;

Dopamine: 2-58 ng/L.

Необходим материал Кръвна плазма (лилава ЕДТА епруветка)
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Изброени са по-долу
Интерференции Изброени са по-долу
Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

Какво представляват адреналин, норадреналин и допамин?

Адреналин (епинефрин), норадреналин (норепинефрин) и допамин са катехоламини, които се синтезират от хромафинните клетки на надбъбречната медула от аминокиселината тирозин. Играят роля в невространсмисията и се използват във фармакологията. Катехоламините се разграждат от два ензима – МАО и КОМТ. От адреналин и норадреналин се получават междинни продукти – метанефрини (метанефрин и норметанефрин), които от своя страна се разграждат до ванилбадемова киселина, глюкурониди и сулфати. Допаминът се разгражда до хомованилова киселина.

Показания за провеждане на изследването:

Изследването се провежда при съмнение за феохромоцитом. Туморът може да се представи с богата клинична картина и неслучайно е познат като „велик имитатор“. Признаците, които насочват към тази диагноза са високо кръвно налягане (артериална хипертония), което не се повлиява от стандартното лечение, както и появата на кризи, придружени от главоболие, потене, сърцебиене. Симптоми между кризите: потливост, студенина на крайниците, запек, ритъмни нарушения, ортостатична хипотония, отслабване на тегло и др. За по-точна диагностика се използват и други изследвания: метанефрини и норметанефрини в 24-часова урина или измерване на техните плазмени нива, както и определяне на свободни катехоламини в 24-часова урина. Измерването на метанефрини в плазма или урина има по-голяма диагностична стойност.

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взима след 12-часова хранителна пауза без прием на кафе, алкохол и тютюнопушене след 30-минутен покой. Необходимо е 5 дни преди провеждане на теста да бъде спрян приемът на ацетатаминофен.

Медикаменти, които водят до умерено или значително покачване на плазмени/уринни нива на катехоламини: трициклични антидепресанти (Амитриптилин, Имипрамин, Нортриптилин); неселективни алфа-блокери (Феноксибензамин); симпатикомиметици (Псевдоефедрин, амфетамини); стимуланти (кафе, чай, никотин, Теофилин); Леводопа, кокаин и др.

Медикаменти, които водят до леко покачване на плазмени/уринни нива на катехоламини: селективни α1-блокери (Доксазозин, Празозин, Теразозин); бета-блокери (Атенолол, Метопролол, Пропранолол, Лабетолол); калциеви антагонисти (Нифедипин, Амлодипин, Дилтиазем, Верапамил); вазодилататори (Хидралазин) и др.

Интерпретация на резултатите:

Нормално надбъбречната медула секретира около 85% адреналин, докато при наличие на тумор – 85% норадреналин и 15% адреналин. Екстраадреналните тумори секретират основно норадреналин. Повишената секреция на допамин насочва към незрялост на тумора и малигнен характер. Малките феохромоцитоми имат бърз метаболизъм и в циркулацията преобладават неметаболизираните катехоламини. Съотношението метаболизирани/неметаболизирани катехоламини дава представа за големината и биологичната активност на тумора. Някои феохромоцитоми произвеждат основно допамин, но те са рядко срещани.

 

Skip to content