ЦЕНОРАЗПИС


Резултатите стaват готови в деня на взимане на пробата,
с изключение на отбеляваните със *, за които може да намерите информация тук: ГОТОВИ РЕЗУЛТАТИ


КЛИНИЧНО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 лаборатория  лаборатория   Такса вземане на биологичен материал и екарисаж  
медицинска лаборатория   За провеждане на тестове с направление по договор с НЗОК 2.00 лв.
медицинска лаборатория   За провеждане на тестове със заплащане 3.00 лв.
медицинска лаборатория   За микробиологично изследване, което не изисква кръвна проба 1.00 лв.
 лаборатория  лаборатория   Хематология  
медицинска лаборатория   Пълна кръвна картина - Hb, Erys, Lks, Thr, Hct, автоматично диференциално броене, морфология на еритроцити, МСV, МСН, МСНС 5.00 лв.
медицинска лаборатория   СУЕ 1.50 лв.
медицинска лаборатория   Диференциално микроскопско броене на левкоцити 2.00 лв.
медицинска лаборатория   Микроскопско изследване на морфология на еритроцити 2.00 лв.
медицинска лаборатория   Броене на ретикулоцити 4.00 лв.
 лаборатория  лаборатория   Коагулация  
  - аРТТ, ТТ
по 4.00 лв.
  - протрoмбиново време, фибриноген
по 3.50 лв.
  - време на кървене и време на сьсирване по 2.00 лв.
медицинска лаборатория   D dimer 20.00 лв.
медицинска лаборатория   АТ (III) Антитромбин (III) 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Free Protein S 70.00 лв.
медицинска лаборатория   Protein C 70.00 лв.
медицинска лаборатория   Фактор VIII 30.00 лв.
 лаборатория  лаборатория   Биохимия  
субстрати - общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, директен билирубин, триглицериди
по 2.50 лв.
субстрати - кръвна захар, холестерол
по 2.00 лв.
субстрати - НDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол.
по 3.00 лв.
Кръвно-захарен профил (3-кратен) 4.90 лв.
Глюкозо-толерантен (3-кратен) 4.90 лв.
Кръвно-захарен профил (4-кратен) 5.50 лв.
Кръвно-захарен профил (4-кратен) 5.50 лв.
ензими - ASAT, ALAT, GGT, ALP, LDH, CK по 2.50 лв.
ензими - α-Amylase, Acid Phosphatase по 3.00 лв.
ензими - Lipase, Холинестераза по 5.00 лв.
CK-MB 6.00 лв.
аполипопротеини- апо АI, апоВ, липопротеин (а) по 7.00 лв.
електролити - Са, Ca++ по 2.00 лв.
медицинска лаборатория   - К, Na, СI, Ph, Li по 4.00 лв.
медицинска лаборатория   - Mg 5.00 лв.
лаборатория   - ТIВС 6.00 лв.
лаборатория   - желязо 3.80 лв.
лаборатория   - ЖСК 6.00 лв.
лаборатория   - мед 25.00 лв.
лаборатория   - селен, цинк 20.00 лв.
медицинска лаборатория   TSAT 10.00 лв.
медицинска лаборатория   Хидроген карбонати 20.00 лв.
медицинска лаборатория   Хаптоглобин 20.00 лв.
медицинска лаборатория   Церулоплазмин 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Имуноелектрофореза на серум 50.00 лв.
медицинска лаборатория   Електрофореза на серум 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Липопротеин(а)* 7.00 лв.
медицинска лаборатория   ApoB* 7.00 лв.
медицинска лаборатория   ApoA1* 7.00 лв.
медицинска лаборатория   Гликиран хемоглобин 14.00 лв.
медицинска лаборатория   Микроалбумин в урина 15.00 лв.
медицинска лаборатория   Креатининoв клирънс 6.00 лв.
медицинска лаборатория   АКР 20.00 лв.
медицинска лаборатория   Окултна кръв 10.00 лв.
медицинска лаборатория медицинска лаборатория    Хормони  
  - Партхормон 14.00 лв.
  - ТSН, fТ4 по 12.50 лв.
  - fТЗ, ТАТ, МАТ, Рrоlасtin, FSН, LН, Estradiol, Progesterone, Testosterone, SHBG по 15.00 лв.
  - Cortisol (урина, плазмени нива), ACTH, DHEAS, Thyroglobulin, 4–андростендион по 20.00 лв.
  - PTH 14.00 лв.
  - Insulin 16.00 лв.
  - Somatotropin 25.00 лв.
  - Остеокалцин 25.00 лв.
  - Kaлцитонин 30.00 лв.
  - Total-b-CHG 16.00 лв.
лаборатория   TSH-рецепторни антитела 35.00 лв.
лаборатория   fT3, fT4, TSH 25.90 лв.
лаборатория   fT4(или fT3), TSH 21.50 лв.
лаборатория   ТАТ, МАТ 25.50 лв.
лаборатория   Свободен тестостерон 35.00 лв.
лаборатория   Свободен естриол, Free HCG 25.00 лв.
лаборатория   LH,FSH,пролактин,естрадиол 48.50 лв.
лаборатория   LH,FSH,пролактин, естрадиол, тестостерон 55.00 лв.
лаборатория   Исулинов глюкозо-толерантен тест 39.00 лв.
лаборатория   Инсулинов растежен фактор 1 45.00 лв.
лаборатория   C - пептид 30.00 лв.
лаборатория   Кортизолов профил 29.00 лв.
лаборатория   17-алфа-ОН-прогестерон* 20.00 лв.
лаборатория   Антидиуретичен хормон* 82.00 лв.
лаборатория   Инхибин Б и антимюлеров хормон* 110.00 лв.
лаборатория   Алдостерон* 82.00 лв.
лаборатория   Скрининг първи триместър на бременността
(след 2 работни дни)
42.00 лв.
лаборатория   Скрининг втори триместър на бременността
(след 2 работни дни)
42.00 лв.
лаборатория   Ренин, Гастрин 80.00 лв.
лаборатория   Серотонин (плазмени нива или урина) 70.00 лв.
лаборатория   Метанефрин Норметанефрин 90.00 лв.
лаборатория   Ангиотензин конвертиращ ензим 50.00 лв.
лаборатория   Катехоламини (плазмени нива или урина) 97.00 лв.
лаборатория   Cromagranin A 20.00 лв.
лаборатория   Catecholamines - Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine; Catecholamines - (урина) Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine 97.00 лв.
лаборатория   Свободен метанефрин и свободен норметанефрин, Метанефрин и норметанефрин 90.00 лв.
лаборатория   Еритропоетин 25.00 лв.
лаборатория лаборатория   Туморни маркери:
медицинска лаборатория   Total РSА по 16.00 лв.
медицинска лаборатория   Total PSA, free PSA, ratio 35.00 лв.
медицинска лаборатория   Free PSA, СЕА, AFР, СА 19-9, СА 15-3, СА 125 по 20.00 лв.
медицинска лаборатория   Cyfra 21-1 25.00 лв.
лаборатория   CA 72-4 25.00 лв.
лаборатория   Beta-2-микроглобулин 25.00 лв.
лаборатория   Beta-2- микроглобулин в урина 25.00 лв.
медицинска лаборатория   BTA stat 60.00 лв.
медицинска лаборатория   SCC* 29.00 лв.
медицинска лаборатория   S 100 48.00 лв.
медицинска лаборатория   NSE - невроспецифична енолаза* 29.00 лв.
медицинска лаборатория   Тимидинкиназа* 76.00 лв.
медицинска лаборатория   CA 50* (до 10 работни дни за резултат) 76.00 лв.
медицинска лаборатория   HE 4* 40.00 лв.
медицинска лаборатория   HE 4, CA 125, ROMA 55.00 лв.
медицинска лаборатория медицинска лаборатория    Витамини, метаболите и други маркери
медицинска лаборатория   Folic асidе, Vit. В12, Fеrгitin, Transferrin пo 20.00 лв.
Ramus лаборатория   Витамин D3 20.00 лв.
Ramus лаборатория   NT pro-BNP 40.00 лв.
медицинска лаборатория   Хомоцистеин 55.00 лв.
медицинска лаборатория   Цистатин С 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Феритин, LDH 21.00 лв.
медицинска лаборатория   GAD 65 - антитела, IA 2 - антитела 55.00 лв.
Ramus лаборатория   Тропонин I 19.00 лв
медицинска лаборатория   Beta crosslaps 20.00 лв.
Ramus лаборатория   C-peptide 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Урина - химично изследване и седимент 3.00 лв.
Ramus лаборатория   Амилаза в урина 4.00 лв.
Ramus лаборатория   Урина-количествено изследване на белтък, креатинин по 4,00 лв.
Ramus лаборатория   Урея, пикочна киселина, глюкоза, калций, фосфор по 3,50 лв.
Ramus лаборатория   Електролити (К,Na-3.50.лв,Cl-3,50лв) (цената е за единичен параметър) по 3.50 лв.
медицинска лаборатория   Комбиниран тест за наркотични вещества в урина (пет параметъра, качествено определяне) 25.00 лв.
Ramus лаборатория   Тест за никотин в урина (котинин) 15.00 лв.
медицинска лаборатория   Спермограма 15.00 лв.
медицинска лаборатория   Тест за хранителна непоносимост (тестът включва 46 храни и хранителни групи) * 190.00 лв.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

медицинска лаборатория  Кръвна група и Rh 12.00 лв.
медицинска лаборатория   Определяне на антигените C, c, E, e от Rhesus сис. и Kell 30.00 лв.
Ramus лаборатория   Изследване на еритроантитела (ало- авто) * 45.00 лв.
медицинска лаборатория   Определяне на слаб D-антиген по индиректен тест на Coombs 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Изследване на алоеритроантитела (вкл. Rh), чрез индиректен антиглобулинов (Coombs) метод, ензимен и аглутинационен метод 30.00 лв.
медицинска лаборатория   **Определяне имуноглобулинова характеристика на автоеритроантителата чрез директен диференциран тест на Coombs (провеждат се след положителен резултат от изследване за ало- и авто- еритроантитела.) 30.00 лв.
медицинска лаборатория   **Определяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела (провеждат се след положителен резултат от изследване за ало- и авто- еритроантитела.) 40.00 лв.
медицинска лаборатория   Директен тест на Coombs 20.00 лв.
медицинска лаборатория   Определяне титър на анти-А и анти-В антитела (АВ0-несъвместимост майка-плод) 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Изследване на студови аглутинини (студови аглутинини) 15.00 лв.
медицинска лаборатория   Определяна антигените С, с, Е, е, от Rhesus-системата и Kell 30.00 лв.
медицинска лаборатория   Изследване за секреторство 35.00 лв.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ

медицинска лаборатория   Етосуксимид 25.00 лв.
медицинска лаборатория   Дигоксин, Фенобарбитал по 25.00 лв.
Ramus лаборатория   Валпроева киселина 14.00 лв.
медицинска лаборатория   Карбамазепин 14.00 лв.

MИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ramus лаборатория  Изследване на стерилна урина с антибиограма 15.00 лв.
медицинска лаборатория  Антибиограма (при изолиране на причинител) 5.00 лв.
медицинска лаборатория  Разширена антибиограма 10.00 лв.
медицинска лаборатория  Микоплазма плюс тест вкл. хр.среда 45.00 лв.
Ramus лаборатория  Влагалищен секрет 15.00 лв.
лаборатория  Цервикален секрет 15.00 лв.
медицинска лаборатория  Уретрален секрет 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Еякулат 15.00 лв.
лаборатория  Гонорея - микроскопски тест 3.00 лв.
лаборатория  Микробиологична посявка за гонорея 12.00 лв.
медицинска лаборатория  Изследване за гъбички 3.00 лв.
Ramus лаборатория  Гърлен секрет 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Назофарингеален секрет 15.00 лв.
лаборатория  Очен секрет 15.00 лв.
медицинска лаборатория  Ушен секрет 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Ранев секрет 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Хемокултура 45.00 лв.
Ramus лаборатория  Перитонеален излив, Перитонеален секрет, Простатен секрет, Ставен пунктат 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Плеврален лаваж, Плеврален пунктат 12.00 лв.
лаборатория  Ревматоиден фактор 7.00 лв.
медицинска лаборатория  Сифилис (RPR) 8.00 лв.
медицинска лаборатория  Сифилис (TPHA) 10.00 лв.
Ramus лаборатория   Бърз тест за стрептококи 12.50 лв.
Ramus лаборатория  Хламидия - директен тест 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Бърз тест за стрептококи група А 12.50 лв.
Ramus лаборатория  Helicobacter pylori (тест във фецес) 25.00 лв.
Ramus лаборатория  Helicobacter pylori (количествен фецес) 29.00 лв.
Ramus лаборатория  Campilobacter spp (антиген във фецес) 15.00 лв.
лаборатория   Храчка 15.00 лв.
медицинска лаборатория  Микоплазма - серумен тест IgG или IgM или IgA 20.00 лв.
Ramus лаборатория  Изследване на фецес (носителство за шигела, салмонела и патогени коли) 12.00 лв.

ВИРУСОЛОГИЯ

медицинска лаборатория  HBsAg   10.00 лв.
лаборатория  anti-HBs  20.00 лв.
медицинска лаборатория  anti-HBc- IgM 16.00 лв.
медицинска лаборатория  НBe/anti HBe 30.00 лв.
медицинска лаборатория  anti- HBcor –total (IgG, IgM) 25.00 лв.
медицинска лаборатория  Anti HEV IgM 35.00 лв.
медицинска лаборатория  anti-HDV-total* 25.00 лв.
Ramus лаборатория  anti-HAV показател за имунитет срещу хепатит А 25.00 лв.
Ramus лаборатория  anti-HAV-IgM 20.00 лв.
медицинска лаборатория  anti-HCV 16.00 лв.
Ramus лаборатория  HIV1/2 16.00 лв.
медицинска лаборатория  HIV1/2, HBsAg,anti-HCV 35.50 лв.
лаборатория  EBV IgM 16.00 лв.
медицинска лаборатория  EBV IgG 16.00 лв.
Ramus лаборатория  Rubeolla IgG 25.00 лв.
медицинска лаборатория  Rubeolla IgM 25.00 лв.
медицинска лаборатория  Rubeolla IgG,Rubeolla IgM 35.00 лв.
лаборатория  Херпес симплекс (тип I) IgM * 25.00 лв.
лаборатория  Херпес симплекс (тип I) IgG * 25.00 лв.
лаборатория  Херпес симплекс (тип II) IgM* 25.00 лв.
лаборатория  Херпес симплекс (тип II) IgG * 25.00 лв.
Ramus лаборатория  Варицела зостер вирус IgG * 25.00 лв.
медицинска лаборатория  Варицела зостер вирус IgM * 25.00 лв.
лаборатория  Цитомегаловирус IgG 25.00 лв.
лаборатория  Цитомегаловирус IgM 25.00 лв.
медицинска лаборатория  Influenca A+B 30.00 лв.
Ramus лаборатория  Ротавируси 20.00 лв.
Ramus лаборатория  Лаймска болест IgG * 25.00 лв.
Ramus лаборатория  Лаймска болест IgM * 25.00 лв.
Ramus лаборатория  Човешки папиломен вирус (секрет) 75.00 лв.
Ramus лаборатория  Q-треска IgG,Q-треска IgM по 35.00 лв.
Ramus лаборатория  Q-треска IgА 45.00 лв.
Ramus лаборатория  Бруцелоза 50.00 лв.
Ramus лаборатория  Листероза IgG/IgM 35.00 лв.
Ramus лаборатория  Морбили IgG, Морбили IgМ по 35.00 лв.
Ramus лаборатория  Човешки Т-лимфотропен вирус 40.00 лв.
Ramus лаборатория  Вирусен паротит IgG, Вирусен паротит IgМ по 35.00 лв.
Ramus лаборатория  Anti – Mumps – Virus - IgG, Марсилска треска IgG,Коксаки вируси (антитела) по 35.00 лв.
Ramus лаборатория  Човешки херпесен вирус / HHV - 6 85.00 лв.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

медицинска лаборатория   Перианален отпечатък за ентеробиоза
5.00 лв.
медицинска лаборатория   Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти
10.00 лв.
лаборатория  Ехинококоза ELISA
24.00 лв.
медицинска лаборатория  Културално изследване за Trichomonas vaginalis 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Трихинелоза ELISA 24.00 лв.
медицинска лаборатория  Изследване за малария
15.00 лв.
медицинска лаборатория  Токсоплазмоза IgG 20.00 лв.
Ramus лаборатория  Токсоплазмоза IgМ
20.00 лв.
медицинска лаборатория  Токсоплазмоза IgG; IgМ 35.00 лв.
медицинска лаборатория  Токсокароза /Larva migrans 25.00 лв.
медицинска лаборатория   Лайшмания ELISA 35.00 лв.
медицинска лаборатория  Fasciola 30.00 лв.
медицинска лаборатория  Schistosoma Heamatobium 15.00 лв.

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Ramus лаборатория  Цитонамазка 14.00 лв.
медицинска лаборатория  Хистологичнос изследване на материал от орган
30.00 лв.
медицинска лаборатория  Teчно-базирана цитология - цитонамазка
33.00 лв.
медицинска лаборатория  Плеврална течност, Пунктат
по 30.00 лв.
медицинска лаборатория  Риноцитограма
4.00 лв.

ИМУНОЛОГИЯ

медицинска лаборатория  ANA – скрининг 18.00 лв.
медицинска лаборатория  ANA – профил (SS-A, SS-B, anti-Ds; Sm; Sm/RNP) * 60.00 лв.
Ramus лаборатория  anti CCP
35.00 лв.
медицинска лаборатория  Aнтифосфолипидни антитела IgG+IgM *
30.00 лв.
медицинска лаборатория  Aнтифосфолипидни антитела IgG *
20.00 лв.
медицинска лаборатория  Aнтифосфолипидни антитела IgM *
20.00 лв.
медицинска лаборатория  Антимитохондриални антитела *
30.00 лв.
Ramus лаборатория  IgA
12.00 лв.
медицинска лаборатория  IgM 12.00 лв.
лаборатория  IgG 12.00 лв.
Ramus лаборатория  IgE 20.00 лв.
Ramus лаборатория  IgA, IgM, IgG 25.50 лв.
медицинска лаборатория  С3-комплемент
15.00 лв.
медицинска лаборатория  С4- комплемнт 15.00 лв.
Ramus лаборатория  Анти-стрептолизинов титър
7.00 лв.
медицинска лаборатория   Waler Rose/ RF 7.00 лв.
медицинска лаборатория   Ревматоиден фактор 7.00 лв.
Ramus лаборатория   HP количествен (във фецес) 29.00 лв.
Ramus лаборатория   Helicobacter pylory (във фецес) 25.00 лв.
медицинска лаборатория  Helicobacter pylory (IgG в серум) количествен тест 14.00 лв.
медицинска лаборатория  Helicobacter pylory (IgG в серум) качествен тест 10.00 лв.
Ramus лаборатория  Ултрасензитивно CRP 20.00 лв.
медицинска лаборатория  CRP –количествено определяне 10.00 лв.
медицинска лаборатория   Туберкулоза IgG 25.00 лв.
медицинска лаборатория   Квантиферов тест за туберкулоза (пробата се взима в 3 броя специфични епруветки) 90.00 лв.
медицинска лаборатория  Хламидия трахоматис IgG
15.00 лв.
Ramus лаборатория  Хламидия трахоматис IgA
15.00 лв.
медицинска лаборатория  Хламидия трахоматис IgM
15.00 лв.
лаборатория  Хламидия трахоматис IgG / IgM
25.50 лв.
медицинска лаборатория  Хламидия трахоматис Ig A/ IgM
25.50 лв.
медицинска лаборатория  Хламидия трахоматис Ig A/ IgG
25.50 лв.
лаборатория  Хламидия трахоматис IgG / IgM /IgA
40.00 лв.
лаборатория  Chlamydia pneumoniae IgG, Chlamydia pneumoniae IgM
по 20.00 лв.
лаборатория  Leptospirosis
25.00 лв.
лаборатория  Yersia enterocolitica IgG+IgA
25.00 лв.
лаборатория  Анти бета 2 гликопротеин IgG/IgM, Антикардиолипинови антитела IgG/IgMbr> по 35.00 лв.
лаборатория  Anti Jo – 1
30.00 лв.
лаборатория  Anti Sm
14.00 лв.
лаборатория  ЕСР (Еозинофилен катионен протеин)
40.00 лв.
лаборатория  NK - клетки
100.00 лв.
лаборатория  Анти-неурофилни цитоплазмени антитела/MPO;PR3
30.00 лв.
лаборатория  Антиглиадинови антитела
45.00 лв.
лаборатория  Антитела срещу глутамат декарбоксилаза, Антитъканна трансглутаминаза (IgG/IgA)
по 90.00 лв.
лаборатория  Антигладкомускулни антитела
40.00 лв.
лаборатория  Антиспермиални антитела
55.00 лв.
лаборатория  Леки вериги
250.00 лв.
лаборатория  Алфа - 1 - антитрипсин
20.00 лв.

Алергени/ Алергични панели

медицинска лаборатория  Храни (Яйчен белтък, мляко, риба треска, пшеница, фъстък, соя)- (F1, F2, F3, F4, F13, F14) 26.00 лв.
медицинска лаборатория   Шоколад (F105); какао (F93); бадем (F20); лешник (F17); фъстък (F13); банан (F92); морков (F31); глутен (F79); соя (F14); яйчен белтък (F1); мляко (F2); свинско месо (F26); мед (F247) по 15.00 лв.
медицинска лаборатория   Дървета ( Клен, бреза, лешник, дъб, чинар) - (T1, T3, T4, T7, T11) 26.00 лв.
медицинска лаборатория   Треви (Трева бермуда, многогодишен райграс, тимотейка, едроцветен тънкорог, балур, бахия) - (G2, G5, G6, G8, G10, G17) 26.00 лв.
медицинска лаборатория   Инхалаторни алергени ( Dermatophagoides pteronyssinus, котешки пърхот, кучешки пърхот, тимотейка, култивиран райграс, Cladosporium herbarum, бреза, див пелин) - (D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6) 26.00 лв.
медицинска лаборатория   Прах ( Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, House Dust-Greer, хлебарки) - (H1, D1, D2, I6) 26.00 лв.
медицинска лаборатория   Плесени (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis) - (M1, M2, M3, M5, M6) 26.00 лв.
медицинска лаборатория   Акари ( Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides, microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis)- (D1, D2, D71, D72, D73, D74, D201) 26.00 лв.

ЗДРАВНА КНИЖКА

медицинска лаборатория  Пълен набор изследвания - микробиологични и паразитологични 15.00 лв.
медицинска лаборатория  Издаване на нова здравна книжка 15.00 лв.