ЦЕНОРАЗПИС


Резултатите стaват готови в деня на взимане на пробата,
с изключение на отбеляваните със *, за които може да намерите информация тук: ГОТОВИ РЕЗУЛТАТИмедицинска лаборатория