РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ 

Референтни стойности (граници) за основните хормонални тестове при деца:


Референтни граници за някои
хематологични параметри в детска възраст: