РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ 

Референтни интервали и стойности за Total beta-HCG и AFP по време на бременност:


Референтни стойности (граници) за основните хормонални тестове при деца:


Референтни граници за някои
хематологични параметри в детска възраст: