Диагностични пакети

Възможност за профилактика, ранна диагностика и проследяване.
Възможност да ползвате цени с отстъпки до 30%.

СМДЛ Рамус с нови специални цени през януари на шест профилактични изследвания

Гърлен и носен секрет – 10,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 19,00 лв. + 1,00 лв. такса

Пълна кръвна картина, СУЕ, С-реактивен протеин – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 16,50 лв. +3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-основен“
Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 19,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 30,50 лв + 3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-съкратен“
Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 9,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 14,50 лв. + 3,00 лв. такса

Пакет „Метаболитен синдром-разширен“
Хомоцистен, Инсулин, Глюкоза, Общ холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Пикочна киселина – 50,00 лв. + 0 лв. такса
Стандартна цена – 65,50 лв. + 3,00 лв. такса

Хомоцистеин – 25,00 лв. + 0,00 лв. такса
Стандартна цена – 35,00 лв. + 3,00 лв. такса

Период на провеждане на кампанията: 05.01.2018 г. – 31.01.2018 г., включително.

Такса за вземане на биологичен материал
 • Венепункция, епруветки, обеззаразяване – 3,00 лв. при провеждане на платени тестове
 • Венепункция, епруветки, обеззаразяване – 2,00 лв. при провеждане на тестове с НМДД по НЗОК
 • Такса обеззаразяване при микробиологични тестове, паразитологични тестове, клинична патология, еднократно изследване на кръвна захар 1,00 лв.

Максималната такса, която може да платена в лаборатория или манипулационна от пациент е 3,00 лв

Пакет Цьолиакия
 • Анти тъканна трансглутаминаза IgA
 • Анти тъканна трансглутаминаза IgG
 • Антиглиадинови антитела IgA
 • Антиглиадинови антитела IgG

Цена: 100 лв

Пакет АНА-профил 18 теста
 • Anti-nRNP/Sm
 • Anti-Sm
 • Anti-RNP 70
 • Anti-RNPC
 • Anti-RNPA
 • Anti-SS-A
 • Anti-SS-B
 • Anti-Scl-70
 • Anti-PM-Scl
 • Anti-Jo-1
 • Anti-Ro52
 • Anti-CENP-B
 • Anti-PCNA
 • Anti-dsDNA
 • Anti-Nucleosomes
 • Anti-Histones
 • Anti-Ribosomal P-roteins
 • Anti-AMA M2

Цена: 90 лв

Пакет инфекциозни заболявания 10 (Torch profile 10)
 • Toxoplasma gondii IgG
 • Rubella virus IgG
 • CMV IgG
 • HSV Type 1 IgG
 • HSV Type 2 IgG
 • Bordetella pertusis IgG
 • Chlamidia trachomatis IgG
 • Parvovirus B19 IgG
 • Treponema pallidum IgG
 • VZV IgG

Цена: 110 лв

Трансмисивни инфекции
 • СПИН, HBsAg, хламидия трахоматис IgG/IgM, сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /влагалищен, уретрален или еякулат/

Цена:  47 лв

Латентни инфекции
 • Микоплазма и уреяплазма в урина/антибиограма, микоплазма пневмония IgG/IgM, хламидия трахоматис IgG/IgM, хламидия пневмония IgG/IgM, инфекциозна мононуклеоза EBV IgG/IgM, цитомегаловирус IgG/IgM

Цена:  199 лв

Профилактика на жената
 • Влагалищен секрет,хламидия-директен тест,гъбички(Candida), цитонамазка,микробиологично изследване за Трихомонас вагиналис

Цена:  39 лв

Рамус МЕГА (26 показателя)
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Холестеролов профил – общ холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, Триглицериди
 • Общ и Директен билирубин
 • Урея, Креатинин и Пикочна киселина
 • Общ белтък и албумин
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ
 • Калий, калций, Натрий, Неорганичен фосфор, Желязо

Цена: 29 лв

Издаване и презаверка на здравна книжка
 • Mикробиологично изследване на фецес;
 • Паразитологично изследване за чревни прозои и чревни хелминти.

Цена:  15 лв

Детска ясла, детска градина и тест на родител
 • ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти
 • Сифилис RPR –изследване на родител

Цена:  25 лв

Детска градина 1 (без родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти

Цена:  16 лв

Детска градина 2 (+ родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Сифилис RPR – изследване на родител

Цена:  16 лв

Детска градина 3
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес

Цена:  16 лв

Детска профилактика
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза

Цена:  14 лв

Регистриране на бременност
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Сифилис RPR
 • HBsAg
 • СПИН
 • Кръвна група и Rh

Цена: 47 лв

Регистриране на брем.,с вкл. антитела за рубеола
 • ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, кретинин, урина-общо химично изследване и седимент, общ белтък и албумин, HBsAg, СПИН, Рубеола IgG/IgM, кръвна група и Rh,сифилис-CLIA

Цена:  72 лв

Регистриране на бременност без кръвна група
 • ПКК,СУЕ,глюкоза,урея,креатинин,общ белтък,албумин,урина – общо химично изследване и седимент,сифилис-RPR,HBsAg,СПИН

Цена:  40 лв

TORCH PANEL БРЕМЕННОСТ
 • Rubeolla IgG,Toxoplasma IgG,Херпес симплекс вирус тип II IgG,Цитомегаловирус IgG

Цена:  59 лв

Проследяване на бременността
 • ПКК,СУЕ,Урина – общо химично изследване и седимент,глюкоза

Цена:  12 лв

Сключване на брак
 • СПИН, Сифилис – CLIA

Цена:  19 лв

Приемни родители
 • СПИН,Сифилис-RPR,HBsAg

Цена:  17 лв

Спорт и здраве 1
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • СРК

Цена: 4.5 лв

Спорт и здраве 2
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон

Цена: 16.9 лв

Спорт и здраве 3
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон
 • Общ билирубин
 • LH
 • Естрадиол

Цена: 33.9 лв

Спорт и здраве 4
 • ПКК – 22 показателя, СУЕ
 • Глюкоза, Урея, Креатинин
 • АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ
 • Тестостерон
 • Урина – общо химично изследване и седимент

Цена: 35 лв

Онкологични заболявания
 • ПКК, СУЕ, Глюкоза,креатинин,урея,пикочна киселина,общ белтък,албумин,общ билирубин,АСАТ,АЛАТ,ГГТ,ALP,калий,натрий,хлориди,калций,магнезий,LDH,CRP,CEA,феритин,протромбиново време и INR,apTT,фибриноген

Цена:  130 лв

Предоперативен разширен
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • ASAT
 • ALAT
 • HBsAg
 • СПИН
 • K, Na, Cl
 • Протромбиново време
 • Кръвна група и Rh

Цена:  49 лв

Предоперативен минимум – амбулаторни манипулации
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Сифилис RPR
 • Кръвна група и Rh

Цена:  28 лв

Аборт - разширен
 • ПКК,СУЕ,урина – общо химично изследване и седимент, глюкоза, урея,калий, натрий,хлориди,време кървене,протромбиново време и INR,сифилис – RPR, кръвна група и Rh

Цена:  35 лв

Аборт - съкратен
 • ПКК, Глюкоза, Сифилис, Урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  12 лв

Диагностика на черен дроб – разширен пакет
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Протромбиново време
 • Фибриноген
 • ALAT
 • GGT
 • AP
 • LDH
 • Урина – химично изследване и седимент
 • HBsAg
 • AntiHBs
 • AntiHAV
 • AntiHCV

Цена:  55 лв

Диагностика на черен дроб - скрининг
 • общ и директен билирубин, общ белтък и албумин, урина – общо химично изследване и седимент, HBsAg, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, ГГТ, LDH

Цена:  25 лв

Профилактика
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
 • Желязо

Цена:  25 лв

Диагностика на сърдечно-съдова система
 • Липиден профил – холестерол, HDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол., триглицериди
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • ASAT
 • CPK
 • LDH
 • K, Na, Cl

Цена:  30 лв

Диагностика на бъбречна функция
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Цистатин „C“

Цена:  44 лв

Хематологични тестове при инфекциозни заболявания
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Микроскопско ДКК
 • С – реактивен протеин

Цена:  15 лв

Анемия - специализиран
 • ПКК,Желязо и ЖСК,Витамин В12,Фолиева киселина,Феритин,Микроскопско броене на левкоцити,Морфология на еритроцити,Ретикулоцити

Цена:  70 лв

Хематологична патология
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
 • Желязо
 • Тотален ЖСК
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • LDH

Цена:  25 лв

Мъже - репродуктивна функция
 • Пролактин,естрадиол,FSH,прогестерон, тестостерон

Цена:  55 лв

Репродуктивна функция жени
 • LH, FSH, пролактин, естрадиол, прогестерон

Цена:  55 лв

Репродуктивна функция жени - с вкл. тестостерон
 • LH, FSH, пролактин, естрадиол, тестостерон

Цена:  55 лв

Диабет
 • Глюкоза,гликиран хемоглобин,липиден профил,микроалбумин,креатинин, урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  30 лв

Функция на щитовидна жлеза
 • fT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT

Цена:  44 лв

Ендокринна система 1
 • Кортизолов профил

Цена:  29 лв

Ендокринна система 2
 • FT3, TAT, MAT (тестовете, които НЗОК не заплаща)

Цена:  29 лв

Ендокринна система 3
 • Инсулинов глюкозотолерантен тест (триктатен)

Цена:  39 лв

Ендокринна система 4
 • НОМА (глюкоза, инсулин, индекс)

Цена:  16.5 лв

Антикоагулантна терапия
 • аРТТ,ПКК,Протромбиново време и INR

Цена:  10 лв

Трета възраст
 • ПКК
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди

Цена:  9 лв

Остеопороза
 • Калций и йонизиран калций,неорганичен фосфор,алакална фосфатаза, паратхормон,beta-Crosslaps,остеокалцин, Витамин Д

Цена:  59 лв

Нарушения на липидната обмяна
 • хомоцистеин, фибриноген, липиден профил, US-CRP, глюкоза, пикочна киселина

Цена:  70 лв

Кардиологични заболявания
 • ПКК,АСАТ,АЛАТ,глюкоза,калий,натрий,липиден профил,пикочна киселина, LDH, С-реактивен протеин, урина – общо химично изследване и седимент

Цена:  25 лв

Наркотична зависимост
 • ПКК,комбиниран тест за наркотични вещества,АСАТ,АЛАТ,ГГТ,СПИН, HBsAg, HCV

Цена:  65 лв

Тест за алкохол и наркотици
 • Кръвен тест за алкохол, кокаин, опиати, канабис, амфетамини, фенициклидин

Цена:  45 лв

Отминала кампания:Месец, посветен на бъдещите майки в СМДЛ Рамус

Всяка бременна жена иска бременността и да протече спокойно, без рискове и усложнения. Точните лабораторни изследвания и адекватното проследяване на бременността Ви, ще намалят до възможния минимум рисковете за Вас и Вашето бебе.

Лаборатория „Рамус“ стартира едномесечна кампания със специални цени за периода 05.12.2017 г. – 31.12.2017 г., включително.

През месец декември можете да ползвате  -30% отстъпка на следните лабораторни изследвания:

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ

Пълна кръвна картина, СУЕ, Урина – химично изследване и седимент, Глюкоза, Урея, Креатинин

Общ белтък, Албумин, Сифилис RPR, HBsAg, СПИН

Кръвна група и Rh“ –  32,90 лв. (Стандартна цена – 47 лв.)

 

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМ.,С ВКЛ. АНТИТЕЛА ЗА РУБЕОЛА

ПКК, СУЕ, глюкоза, урея, кретинин, урина-общо химично изследване и седимент, общ белтък и албумин, HBsAg, СПИН, Рубеола IgG/IgM, кръвна група и Rh,сифилис-CLIA“ –  50,40 лв. (Стандартна цена – 72 лв.)

 

„РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ БЕЗ КРЪВНА ГРУПА

ПКК,СУЕ,глюкоза,урея,креатинин,общ белтък,албумин,урина – общо химично изследване и седимент,сифилис-RPR,HBsAg,СПИН“ –  28 лв.  (Стандартна цена –  40 лв.)

 

„TORCH PANEL БРЕМЕННОСТ

Rubeolla IgG,Toxoplasma IgG,Херпес симплекс вирус тип II IgG,Цитомегаловирус IgG“ –  41,30 лв. (Стандартна цена – 59 лв.)

 

„ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА

ПКК,СУЕ,Урина – общо химично изследване и седимент,глюкоза“ –  8,40 лв. (Стандартна цена – 12 лв.)

 

„СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

СПИН, Сифилис – CLIA“ –  13,30 лв. (Стандартна цена – 19 лв.)

 

„ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

СПИН,Сифилис-RPR,HBsAg“ –  11,90 лв. (Стандартна цена – 17 лв.)

Отминала кампания: СЕДМИЦА ПОСВЕТЕНА НА БОРБАТА С ДИАБЕТА В ЛАБОРАТОРИИ РАМУС
По случай Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, Лаборатория „РАМУС“ стартира едноседмична кампания с промоционални цени за изследване на кръвната захар с оглед установяване на преддиабет или недиагностициран диабет. В кампанията влизат пакетите:

Глюкоза+инсулин вкл. HOMA (индекс) – 12.00 лв.

Кръвна захар + гликиран хемоглобин  на цена – 8.00 лв (стандартна цена 16.00 лв.)

Кръвна захар + гликиран хемохлобин + микроалбумин – 15.50 лв. (стандартна цена 31.00 лв.)

Кръвна захар – 1.00 лв. (стандартна цена 2.00 лв.)

Микроалбумин – 7.50 лв. (стандартна цена 15.00 лв.)

Гликиран хемоглобин – 7.00 лв. (стандартна цена 14.00 лв. )

Период на провеждане на кампанията: 13.11.2017 г. – 19.11.2017 г., включително.

Отминала кампания: Мовембър - Седмица, посветена на борбата с рака на простатата в Лаборатория Рамус
Ракът на простатата е едно от трите най-чести злокачествени заболявания при мъжете в зряла възраст. Всяка година в България се диагностицират между 1500 и 2000 нови случая. В начален стадий той няма ясно изразени симптоми като смущения при уриниране и  болка, затова основната му превенция е чрез редовни лабораторни тестове и прегледи при уролог.

Лаборатория „Рамус“ стартира едноседмична кампания със специални цени на лабораторните тестове, през последната седмица на Ноември, защото ракът на простатата е лечим, ако се открие навреме.  Простатният антиген е единствения туморен маркер, който почти в 95% от случаите кореспондира с наличието на заболяване в жлезата.

Тotal PSA (Oбщ простатноспецифичен антиген) – 8.00 лв. (Стандартна цена 16.00 лв.)

Free PSA (Свободен простатноспецифичен антиген) – 10.00 лв. (Стандартна цена 20.00 лв.)

Total PSA, free PSA, ratio   19.00 лв. (Стандартна цена 35.00 лв.)

Репродуктивна функция – мъже  35.00 лв.

Пролактин, естрадиол, FSH,прогестерон, тестостерон (Стандартна цена 55.00 лв.)

Трансмисивни инфекции 29,00 лв.

СПИН, HBsAg,Хламидия трахоматис IgG/IgM, Сифилис – CLIA, Микробиологично изследване на секрет /уретрален или еякулат/  (Стандартна цена 47.00 лв.)

Период на провеждане на кампанията: 23.11.2017 г. – 30.11.2017 г., включително.