Диагностични пакети

Възможност за профилактика, ранна диагностика и проследяване.
Възможност да ползвате цени с отстъпки до 30%.

Рамус МЕГА (26 показателя)
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Холестеролов профил – общ холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, Триглицериди
 • Общ и Директен билирубин
 • Урея, Креатинин и Пикочна киселина
 • Общ белтък и албумин
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ
 • Калий, калций, Натрий, Неорганичен фосфор, Желязо

Цена: 29 лв

Издаване и презаверка на здравна книжка
 • Mикробиологично изследване на фецес;
 • Паразитологично изследване за чревни прозои и чревни хелминти.

Цена:  15 лв

Детска ясла, детска градина и тест на родител
 • ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти
 • Сифилис RPR –изследване на родител

Цена:  25 лв

Детска градина 1 (без родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти

Цена:  16 лв

Детска градина 2 (+ родител)
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Сифилис RPR – изследване на родител

Цена:  16 лв

Детска градина 3
 • ПКК, СУЕ, Урина –общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес

Цена:  16 лв

Детска профилактика
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза

Цена:  14 лв

Регистриране на бременност
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Сифилис RPR
 • HBsAg
 • СПИН
 • Кръвна група и Rh

Цена: 47 лв

Спорт и здраве 1
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • СРК

Цена: 4.5 лв

Спорт и здраве 2
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон

Цена: 16.9 лв

Спорт и здраве 3
 • АСАТ, АЛАТ, СРК
 • Тестостерон
 • Общ билирубин
 • LH
 • Естрадиол

Цена: 33.9 лв

Спорт и здраве 4
 • ПКК – 22 показателя, СУЕ
 • Глюкоза, Урея, Креатинин
 • АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ
 • Тестостерон
 • Урина – общо химично изследване и седимент

Цена: 35 лв

Предоперативен минимум – амбулаторни манипулации
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Сифилис RPR
 • Кръвна група и Rh

Цена:  28 лв

Предоперативен разширен
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • ASAT
 • ALAT
 • HBsAg
 • СПИН
 • K, Na, Cl
 • Протромбиново време
 • Кръвна група и Rh

Цена:  49 лв

Диагностика на черен дроб – разширен пакет
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Протромбиново време
 • Фибриноген
 • ALAT
 • GGT
 • AP
 • LDH
 • Урина – химично изследване и седимент
 • HBsAg
 • AntiHBs
 • AntiHAV
 • AntiHCV

Цена:  55 лв

Профилактика
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
 • Желязо

Цена:  25 лв

Диагностика на сърдечно-съдова система
 • Липиден профил – холестерол, HDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол., триглицериди
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • ASAT
 • CPK
 • LDH
 • K, Na, Cl

Цена:  30 лв

Диагностика на бъбречна функция
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Цистатин „C“

Цена:  44 лв

Хематологични тестове при инфекциозни заболявания
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Микроскопско ДКК
 • С – реактивен протеин

Цена:  15 лв

Хематологична патология
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
 • Желязо
 • Тотален ЖСК
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • LDH

Цена:  25 лв

Трансмисивни инфекции
 • Микробиологично изследване на секрет (влагалищен или уретрален) или еякулат
 • Хламидия Трахоматис IgG
 • Сифилис RPR
 • СПИН
 • HBsAg

Цена:  47 лв

Репродуктивна функция
 • Prolactine
 • Esradiol
 • FSН
 • Progesterone

Цена:  55 лв

Функция на щитовидна жлеза
 • fT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT

Цена:  44 лв

Ендокринна система 1
 • Кортизолов профил

Цена:  29 лв

Ендокринна система 2
 • FT3, TAT, MAT (тестовете, които НЗОК не заплаща)

Цена:  29 лв

Ендокринна система 3
 • Инсулинов глюкозотолерантен тест (триктатен)

Цена:  39 лв

Ендокринна система 4
 • НОМА (глюкоза, инсулин, индекс)

Цена:  16.5 лв

Трета възраст
 • ПКК
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди

Цена:  9 лв

Такса за вземане на биологичен материал
 • Венепункция, епруветки, обеззаразявне – 3,00 лв. при провеждане на платени тестове
 • Венепункция, епруветки, обеззаразявне – 2,00 лв. при провеждане на тестове с НМДД по НЗОК
 • Такса обеззаразяване при микробиологични тестове, паразитологични тестове, клинична патология, еднкоратно изследване на кръвна захар 1,00 лв.

Максималната такса, която може да платена в лаборатория или манипулационна от пациент е 3,00 лв